Fusie gemeenten tot Twentestad

ZWOLLE, 26 JUNI. Enschede, Hengelo en Borne zullen samen de nieuwe gemeente Twentestad vormen. Provinciale Staten van Overijssel hebben gisteren met grote meerderheid besloten tot een fusie van de drie gemeenten. De nieuwe stad wordt met 245.000 inwoners de vijfde van Nederland.

De vorming van Twentestad was het meest opzienbarende voorstel uit het herindelingsplan dat Gedeputeerde Staten van Overijssel dit voorjaar opstelde voor Twente, en waarover Provinciale Staten gisteren vergaderden. Provinciale Staten stemden in met vrijwel alle onderdelen van het plan, waardoor het aantal gemeenten in Twente zal worden teruggebracht van 22 naar 11.

Een 'megagemeente' als Twentestad is nodig als alternatief voor de Stadsprovincie, zo menen Gedeputeerde Staten. Die werd door het kabinet niet voor Twente van toepassing geacht. Met de komst van één grote gemeente zal het gebrek aan bovenregionale coördinatie worden weggenomen, zo verwachten Gedeputeerde Staten. Bovendien zal Twentestad de regio “duidelijk op de Europese kaart zetten”.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten was gisteren weinig aandacht voor het feit dat de gemeente Hengelo zich vanaf het begin een tegenstander heeft getoond van de nieuwe gemeente. Volgens een woordvoerder van de provincie Overijssel is men bij de besluitvorming steeds uitgegaan van de gedachte dat minimaal twee van de drie gemeenten het besluit dienden te ondersteunen. “En de gemeenteraden van Enschede en Borne zijn in overgrote meerderheid voor een fusie.” De woordvoerder verwees ook naar een enquête die vorige week door de Kamer van Koophandel onder de inwoners van Hengelo is gehouden, en waaruit bleek dat de stemmen gelijk verdeeld waren. “De helft was voor een fusie, de helft tegen. Dat is toch een ander beeld dan de 95 procent van de inwoners die volgens het gemeentebestuur tegen zou zijn.”

Het gemeentebestuur van Hengelo is niet verwonderd over de uitkomst. Toch blijft de gemeente tegenstander van een fusie: “Hengelo heeft ruimtegebrek aan de kant van Borne, en wil dus graag met Borne samengaan. Een fusie met Enschede biedt naar onze mening geen voordelen”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Hengelo zal zich nu in het “lobby-circuit” gaan roeren.

Volgens afspraak heeft de provincie het gisteren genomen besluit direct per koerier naar Binnenlandse Zaken gestuurd. Daar zal staatssecretaris Van de Vondervoort behandeling in de Tweede Kamer voorbereiden. De provincie Overijssel rekent op een “daadwerkelijke vorming per 1 januari 1999.” Het is nog onduidelijk of de gemeenteraadsverkiezingen van 1998 al in Twentestad gehouden kunnen worden, of dat elk van de gemeenten nog zelfstandig de verkiezingen zal ingaan.