Forse boete bestuurder bij sociale fraude

DEN HAAG, 26 JUNI. Bestuurders van ondernemingen die meewerken aan een constructie om de belastingen of sociale premies te ontduiken, kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de naheffing, inclusief een boete van 100 procent.

De Belastingkamer van de Hoge Raad heeft in een arrest gisteren ingestemd met deze verstrekkende interpretatie van het ministerie van Financiën van de Wet op de loonbelasting. Eerder had het gerechtshof in Den Haag geoordeeld dat de wet niet toelaat dat bestuurders een boete moeten betalen.

Het ging om een inmiddels al tien jaar oude zaak. De man achter de schermen van een agrarisch loonbedrijf werkte met stromannen als directeur van zijn BV. De Wet Ketenaansprakelijkheid biedt de mogelijkheid om ontdoken premies of belastingen te verhalen op de opdrachtgever: de ondernemer die het loonbedrijf inschakelt. De bedrijfsvereniging en fiscus maakten ook gebruik van een tweede mogelijkheid: het persoonlijk aansprakelijk stellen van bestuurders.

De bewijslast bij de bestuurdersaansprakelijkheid is zwaarder dan bij de ketenaansprakelijkheid. De Hoge Raad gaat slechts akkoord met een boete van 100 procent van de navordering als de inspecteur bewijst dat er sprake is van opzet of grove schuld. De beschuldigde bestuurders moeten daartegen voor de belastingrechter verweer kunnen voeren alsof zij voor de strafrechter staan.