Eurotopless

Nu de Amsterdamse Eurotop op 18 juni beëindigd is met - als we de media mogen geloven (een tv-commentator sprak van een 'niet-volledig mislukte' conferentie) - een zodanig mager, uitgekleed resultaat, dat er misschien beter gesproken kan worden van de Eurotopless, is het interessant deze 18e juni te vergelijken met een andere 18e juni, toen wel heel Europa op zijn grondvesten trilde, wel alle Europeanen betrokken werden en wel voor Europa een nieuw tijdperk aanbrak, namelijk 18 juni 1815: de slag bij Waterloo, de val van Napoleon I.

    • Mr. C. Gutteling