Europese transportaders

HELSINKI, 26 JUNI. Tijdens een conferentie in Helsinki hebben 52 Europese landen gisteren een akkoord bereikt over de verbetering van de belangrijkste transportassen in Midden- en Oost-Europa. Dit is nodig om het vervoer over weg, spoor en water vanuit en naar West-Europa beter te laten doorstromen.

Tot 2015 is een bedrag van 150 miljard gulden nodig om projecten op deze corridors te financieren. De landen in Midden- en Oost-Europa moeten het grootste deel hiervan zelf opbrengen. In Helsinki waren transportministers en vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europese Parlement en verscheidene internationale vervoersorganisaties aanwezig. In het akkoord staat onder meer dat er een geliberaliseerde Europese transportmarkt met vrije toegang voor transportondernemingen moet komen. (ANP)