EU-akkoord over landbouwprijzen

LUXEMBURG, 26 JUNI. De Europese ministers van Landbouw hebben gisteren na twee dagen onderhandelen een akkoord bereikt over de landbouwprijzen voor het seizoen 1997-1998. Een voorstel van de Europese Commissie om drie miljard gulden te bezuinigen op de akkerbouw werd door de ministers verworpen.

De garantieprijzen voor de meeste landbouwproducten blijven het komend seizoen ongewijzigd ten opzichte van het lopend jaar. EU-commissaris Fischler wilde 1,4 miljard ecu besparen door volgend jaar de hectarepremies voor akkerbouwers te verlagen. Het geld is in zijn ogen nodig voor de rundersector die als gevolg van de gekke-koeienziekte BSE in een crisis verkeert. Bovendien hebben de Europese akkerbouwers de afgelopen vier jaar circa 17,5 miljard gulden te veel ontvangen, omdat ze ten onrechte werden gecompenseerd voor de lage marktprijzen, stelde Fischler.

Alleen Zweden en Groot-Brittannië steunden Fischler in zijn plannen. De overige EU-landen vonden het voorstel “prematuur”. Ze erkennen echter dat de hectarepremies voor de akkerbouwers te hoog zijn.

De Europese Commissie presenteert op korte termijn voorstellen voor de hervorming van de graan-, rundvlees- en zuivelmarkt. In het debat dat daarop volgt, moeten de hectarepremies aan de orde komen, stellen de lidstaten. “Het voorstel blijft nadrukkelijk op tafel”, onderstreepte Fischler gisteren.

De Nederlandse minister Van Aartsen, voorzitter van de vergadering, zei tevreden te zijn. “Het was niet gemakkelijk, hoewel het om betrekkelijk eenvoudige voorstellen ging. Maar de onderhandelingen stonden nu al in het teken van de hervormingen die gaan komen. Een aantal landen wilde daar al op vooruitlopen, terwijl anderen dachten nog snel een lange wensenlijstje te kunnen indienen. Al met al denk ik dat het een goedkoop compromis is geworden.”

De EU-ministers besloten in Luxemburg het percentage verplichte braaklegging voor graanland te handhaven op vijf procent. Fischler wilde een veel hoger percentage uit angst voor nieuwe overschotten. Verzoek van Spanje, Griekenland en Italië om meer melkquotum haalden het niet.

De land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland reageerde overwegend positief op de besluiten. (ANP)