VVD en CDA dwars bij verdrag

DEN HAAG, 25 JUNI. De Tweede-Kamerfracties van VVD en CDA zijn tegen het nieuwe belastingverdrag dat Nederland met Malta heeft gesloten. Dat bleek gisteren tijdens het debat met staatssecretaris Vermeend (Financiën) over de ratificatie van dat verdrag.

Een belastingverdrag voorkomt dubbele belastingheffing. Normaal is de goedkeuring van een belastingverdrag door de Tweede Kamer een politiek onomstreden kwestie, maar in dit geval vinden beide fracties het niet acceptabel dat de staatssecretaris een vorm van belastingheffing met terugwerkende kracht heeft opgenomen in het verdrag.

VVD en CDA zijn goed voor 65 van de 150 Kamerzetels. Het is nog niet duidelijk hoe de kleinere fracties in de Tweede Kamer gaan stemmen. PvdA en D66, samen 61 zetels, steunen Vermeend. Krijgen VVD en CDA geen meerderheid in de Tweede Kamer dan is het verzet “een helder signaal aan de Eerste Kamer”, aldus VVD-afgevaardigde De Vries. “De Eerste Kamer is over het algemeen zeer alert op belastingheffing met terugwerkende kracht.” In de senaat hebben VVD en CDA een meerderheid van 42 van de 75 zetels.

In de zomer van '95 is het verdrag met Malta gesloten, maar moet nog worden goed gekeurd door Tweede en Eerste Kamer. Gebeurt dat niet, dan blijft het bestaande verdrag van kracht.