VVD botst over EMU met partners

DEN HAAG, 25 JUNI. De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft de wrevel opgeroepen van coalitiegenoten PvdA en D66 door steun aan een motie waarin oppositiepartij CDA het kabinet oproept de toetredingscriteria voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) strikt te interpreteren.

Volgens PvdA en D66 spreekt hieruit “wantrouwen jegens de eigen VVD-minister Zalm” (Van der Ploeg, PvdA) en “wantrouwen jegens de eigen regering” (Ybema, D66). De steun aan de CDA-motie moet volgens het liberale Kamerlid Hoogervorst niet worden uitgelegd als een gebrek aan vertrouwen, maar als een signaal voor PvdA en D66. “Een gezochte verklaring”, aldus Ybema.

De VVD-fractie wil dat het criterium van een overheidstekort van maximaal drie procent van het bruto binnenlands produkt om te kunnen toetreden tot de EMU strikt wordt nageleefd. Volgens PvdA en D66 laat het verdrag van Maastricht enige ruimte over voor een hoger tekort. Minister Zalm (Financiën) maakte duidelijk het kabinet de beoordelingsmarges volgend jaar mei “zo strikt mogelijk” wil houden.

Tijdens het debat over de Voorjaarsnota, een nota over de lopende begroting, maakte Zalm duidelijk dat hij niet tegen elke prijs in de volgende kabinetsperiode het tekort van de overheid naar nul wil terugbrengen. Bij een gunstige financiële startpositie voor het nieuwe kabinet en een economische groei die meezit, is het volgens hem mogelijk het tekort de komende vier jaar geheel weg te werken. “Ik ben voor een voorzichtige benadering, maar zal wel de nul voor ogen houden”, aldus Zalm.

Vorige week zei hij dat het financieringstekort van de overheid in een volgende kabinetsperiode tot nul moet worden teruggebracht. Zijn oproep werd gesteund door VVD-staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken), maar D66-ministers Wijers (Economische Zaken) en Borst (Volksgezondeheid) en PvdA-minister Melkert (Sociale Zaken) namen er afstand van. “Ik dacht namens het kabinet te kunnen spreken”, zei Zalm gisteren.

Van der Ploeg maakte in het debat nog eens duidelijk dat zijn partij niet bereid is verder te bezuinigen om het tekort omlaag te brengen. De PvdA wil alleen schrappen in de geplande overheidsuitgaven om geld vrij te maken voor nieuw beleid en het scheppen van werk. Van der Ploeg sluit niet uit dat het tekort na 1998 verder daalt, maar dat kan alleen als de economische groei flink meevalt.

D66 en het CDA vinden dat een structureel tekort van één procent aanvaardbaar is.