Verbod besnijdenis meisjes onwettig

KAIRO, 25 JUNI. Een Egyptische rechtbank heeft gisteren een moslim-fundamentalistische klager gelijk gegeven en een verbod op vrouwenbesnijdenis door medisch personeel in overheidsdienst onwettig verklaard.

De uitspraak van het administratief tribunaal in Kairo is een slag voor mensenrechtengroepen die actie voeren voor afschaffing van de praktijk, die jonge meisjes vaak voor het leven verminkt en soms zelfs, wanneer onoordeelkundig uitgevoerd, het leven kost. Activisten wezen erop dat voor veel artsen de inkomsten uit besnijdenis van wezenlijk belang zijn. De klager, de rechtse ex-parlementariër sjeik Youssef al-Badri, daarentegen straalde triomfantelijk naar de verzamelde pers na de uitspraak. De rechtbank had het licht gezien, zei hij. “Ik zal mijzelf voor Allah neerwerpen om Hem te danken omdat Hij het hof heeft geïnspireerd im dit besluit te nemen. Dit is een terugkeer naar de islam.”

Minister van Volksgezondheid Ismail Sallam verbood in juli 1996 bij decreet de ingreep - het afsnijden van de clitoris en de kleine schaamlippen op circa 10-jarige leeftijd - in staatsziekenhuizen en door staatspersoneel. Volgens de rechtbank echter “kan de minister niet in zijn eentje per decreet besluiten een praktijk te verbieden, dat wil zeggen te criminaliseren, waarover onder de ulema's (islamitische rechtsgeleerden) geen overeenstemming bestaat”. Alleen het parlement, aldus de rechtbank, “kan besluiten wat een misdrijf vormt”. Volgens de hoogste islamitische rechtsgeleerde, de Groot-mufti, is de ingreep wat betreft de islam toegestaan maar niet verplicht. Zijn voorganger echter, de huidige sjeik Al-Azhar, heeft vrouwenbesnijdenis als on-islamitisch gekenschetst.

De minister kan nu een wetsontwerp in het parlement indienen, maar een dergelijke tekst maakt weinig kans te worden aangenomen omdat vrouwenbesnijdenis nauwelijks omstreden is. Van de Egyptische meisjes - islamitisch zowel als koptisch - wordt 97 procent besneden, in overgrote merderheid thuis of bij buren. De minister kan anderzijds beroep aantekenen tegen de uitspraak bij de Staatsraad, maar deze heeft hem eind vorige maand juist geadviseerd het verbod in te trekken. (Reuter, AFP)