Veel kritiek CDA en VVD; Kamer wil nader overleg over Securitel

DEN HAAG, 25 JUNI. De Tweede Kamer debatteert morgen opnieuw over het Securitel-arrest, de uitspraak van het Europese Hof van Justitie waardoor veel Nederlandse regels niet-toepasbaar zijn. Met name CDA en VVD vinden de brief die het kabinet maandag aan de Kamer heeft gestuurd nog onvoldoende.

De ministers Wijers (Economische Zaken) en Sorgdrager (Justitie) hebben in die brief het parlement geïnformeerd over de manier waarop zij de gerezen problemen willen oplossen. Het organisatiebureau Berenschot is opdracht gegeven een beter systeem te bedenken voor de verplichte aanmelding van technische voorschriften bij de Europese Commissie in Brussel. Niet-aangemelde voorschriften, die door de uitspraak van het Hof niet-toepasbaar zijn, zullen alsnog worden aangemeld. Als bijlage kreeg de Kamer een lijst van wetten, regelingen en besluiten die wel volgens de Europese regels tot stand zijn gekomen.

Daarmee nam het CDA gisteren geen genoegen. De christen-democraten willen ook dat een lijst van niet aangemelde regelingen openbaar wordt. Maar volgens minister Wijers zou daardoor alleen maar verwarring ontstaan, omdat op die lijst ook wetten, regels en maatregelen staan die Nederland wellicht helemaal niet had hoeven aanmelden.

De linkse oppositiepartijen SP en GroenLinks steunden het verzoek om openbaarheid. VVD, PvdA en D66 deden dat niet. Zij hebben echter geen bezwaar tegen het spoeddebat.

De VVD vindt bovendien dat in de brief onvoldoende duidelijk wordt wat de rechtsgevolgen van niet-aanmelding zijn. De liberalen willen ook meer informatie over hoe het kabinet in Brussel zal pleiten voor 'modernisering' van de richtlijn die de aanmelding verplicht stelt. De richtlijn is in 1983 vastgesteld om te voorkomen dat landen technische voorschriften gebruiken om buitenlandse concurrentie te weren.

Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW wil zo snel mogelijk de lijst met niet-aangemelde regelingen openbaar hebben. In een brief aan Sorgdrager en Wijers wijst VNO-NCW opnieuw op de 'bezorgdheid' die leeft onder Nederlandse ondernemingen omtrent de gevolgen van het Securitel-arrest.

Ondanks diverse contacten met het ministerie van Economische Zaken is nog steeds geen duidelijkheid gegeven, schrijft VNO-NCW. De organisatie vraagt de ministers “onder verwijzing naar artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur” de lijst niet aangemelde voorschriften nu openbaar te maken.