Uitbreiding 'Schengen' laat op zich wachten

BRUSSEL, 25 JUNI. Oostenrijk en Griekenland zullen het Verdrag van Schengen over het afschaffen van grenscontroles voorlopig nog niet in werking kunnen stellen. Dat bleek gisteren op een ministeriële bijeenkomst in Lissabon. Voorzien was dat Griekenland en Oostenrijk de controles aan de grenzen met andere 'Schengen'-landen zouden opheffen per 26 oktober: de datum waarop de luchtvaartmaatschappijen overgaan op hun winterschema.

Maar er is niet voldaan aan de juridische voorwaarden: nog niet alle 'Schengen'-landen hebben de zogeheten akte van goedkeuring van de toetredingsverdragen neergelegd.

Italië, dat ook de grenscontroles wil slechten, zou daartoe wel per 26 oktober kunnen overgaan. Maar over de voorwaarden waaronder dat gebeurt, moeten nog afspraken worden gemaakt. Een commissie die eerder dit jaar de controles aan de Italiaanse buitengrenzen onderzocht, concludeerde dat aanvullende maatregelen nodig zijn om illegale immigratie tegen te gaan. Tot nog toe gingen zeven landen, waaronder Nederland, over tot het in werking stellen van 'Schengen'.

De ministers bespraken gisteren ook de gevolgen van het besluit dat vorige week op de Europese top in Amsterdam werd genomen, om het Verdrag van Schengen als protocol bij het Verdrag van de Europese Unie te voegen.