'Rusland kan Siberië verliezen'

MOSKOU, 25 JUNI. President Boris Jeltsin is verantwoordelijk voor de snelle desintegratie van de Russische strijdkrachten - een desintegratie die zo dramatisch is dat Rusland riskeert al zijn gebieden ten oosten van de Oeral te verliezen.

Dat zei gisteren generaal Lev Rochlin, voorzitter van de defensiecommissie van het Russische parlement, de Doema, en lid van de partij Ons Huis is Rusland van premier Viktor Tsjernomyrdin.

Rochlin zei dat de president persoonlijk verantwoordelijk is geweest voor de oorlog in Tsjetsjenië en dat hij “de strijdkrachten tot ruïnering heeft veroordeeld”. Hij beschuldigde de Amerikaanse regering van pogingen, Rusland op te delen in kleine rijkjes die makkelijk te controleren zijn. Maar het gevaar, aldus Rochlin, komt ook uit China, dat hij omschreef als een bedreiging op lange termijn voor de onderbevolkte oostelijke regio's van Rusland met hun rijke hulpbronnen. Zich rechtstreeks richtend tot Jeltsin zei hij: “Door uw opvattingen over de nationale verdediging kan Rusland in de eerste twintig jaar van de volgende eeuw het Verre Oosten en Siberië tot aan de Oeral toe verliezen.”

Rochlin riep zijn collega-officieren op zich te verzetten tegen de plannen van de regering om de omvang van de Russische strijdkrachten te beperken. “Organiseer u, kies leiders die bijeenkomsten van officieren moeten voorzitten, eis uw wettelijkle rechten op,” zei hij. De plannen van de regering om de omvang van de strijdkrachten terug te brengen zijn volgens Rochlin alleen aanvaardbaar als ze worden vergezeld door een nieuwe beoordeling van 's lands strategische en militaire behoeften. Daarvan is tot dusverre geen sprake.

Rochlin heeft zich in de Tsjetsjeense oorlog onderscheiden. De hem wegens die rol toegekende onderscheiding Held van Rusland wees hij van de hand met het argument dat hij niet het morele recht heeft op een decoratie voor militaire operaties op Russisch grondgebied. (Reuter, AFP)