Raad Hongkong daagt China uit

HONGKONG, 25 JUNI. De democratisch gekozen Wetgevende Raad in Hongkong heeft in een laatste wetgevende marathon de strijd tegen de door China geselecteerde Voorlopige Raad zodanig geëscaleerd dat het in de nacht van de soevereiniteitsoverdracht op 1 juli tot een confrontatie dreigt te komen.

De gekozen Raad, die op 30 juni om middernacht wordt ontbonden, heeft de antisubversiewetgeving zodanig geamendeerd dat subversie alleen strafbaar is als die met geweld gepaard gaat. De ontwerpamendementen werden eind vorig jaar door gouverneur Chris Patten ingediend, maar werden niet in behandeling genomen omdat China dreigde ze onmiddellijk na de overdracht ongedaan te maken. De zittende Raad is er nu toch in geslaagd om met een meerderheid van 23 tegen 20 stemmen de amendementen aangenomen te krijgen. Opruiende taal is eveneens uit de strafwet gehaald, wat volgens de filosofie van de aantredende regering van de Speciale Administratieve Regio onaanvaardbaar is. De Chief-executive van de SAR, Tung Chee-hwa, die 1 juli wordt geïnstalleerd, heeft de stervende Raad beschuldigd van het usurperen van de macht van de Voorlopige Raad en verzekerd dat hij de amendementen zal “rectificeren”.

Tung zei dat deze organieke wetgeving die door de Basiswet, de grondwet voor de SAR, wordt bestreken te belangrijk is om er snel doorgejaagd te worden. De nieuwe regering zal tezijnertijd na brede consultatie met de bevolking de ontwerpwetgeving indienen.

Het Democratische kamp onder leiding van Martin Lee zal door de Voorlopige Raad geïntroduceerde restricties op demonstraties in de nacht van de overdracht negeren. Lee heeft aangekondigd dat hij tijdens het soevereiniteitsgala in Hongkongs gloednieuwe annex van het Conventiecentrum op het balkon van het parlementsgebouw een manifest voor voortzetting van de strijd voor democratie zal voorlezen.

Tung Chee-hwa heeft Lee opgeroepen daarvan af te zien, maar deze is daartoe niet bereid. Hij heeft gezegd dat hij als hij wordt verhinderd het gebouw te betreden, met zijn aanhangers met ladders het gebouw zal beklimmen. Lee zei bereid te zijn om de gevangenis in te gaan voor zijn idealen.

De Alliantie ter ondersteuning van de Patriottische Democratische Beweging in China, een zusterorganisatie van de Democratische Partij, wil vlakbij het Conventiecentrum een film van het bloedbad in Peking in 1989 tonen. Zij wil dan onder andere afschaffing van het machtsmonopolie van de Communistische Partij en vrijlating van politieke gevangenen in China eisen.

Pagina 4: Londen wil Europa bewegen tot boycot

De organisatie zal vrijwillig afzien van het roepen van leuzen tegen de Chinese topleiders, die de plechtigheden bijwonen. Er zijn ongeveer 8.000 journalisten uit de hele wereld in Hongkong.

De populariteit van de Democratische Partij en van Martin Lee is de afgelopen maanden opnieuw gestegen van 39 tot 43 procent. Tot zover onze correspondent. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Robin Cook, zal morgen in Luxemburg een beroep doen op de andere landen van de Europese Unie solidariteit met Hongkong te tonen en China onder druk te houden. Londen vreest dat de Europese partners “handelsbetrekkingen boven mensenrechten stellen”, aldus de Britse krant The Guardian vandaag. De Britse regering probeert Europa met name ertoe te bewegen na de machtsoverdracht op 30 juni om middernacht de beëdiging van de door Peking benoemde Voorlopige Raad te boycotten.

De Britse premier Blair en Cook zullen die plechtigheid mijden, en ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, zal niet aanwezig zijn. Gisteren werd echter bekend dat de Amerikaanse consul-generaal “om pragmatische reden” wel bij de beëdiging zal zijn. Volgens een woordvoerder in Washington “zal hij met de nieuwe Raad moeten samenwerken”. Ook verscheidene Europese landen, waaronder Frankrijk en Duitsland, zouden van plan zijn de beëdiging bij te wonen.

Het is zelfs niet uitgesloten dat Londen alsnog een vertegenwoordiger naar de plechtigheid stuurt. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde vaochtend in Hongkong dat “wij nog nadenken. Er is absoluut geen kans dat dat een minister erbij aanwezig is, dat hebben we heel duidelijk gemaakt. Maar in deze fase denken we nog na.” (Reuter, AFP)