Nieuw fokverbod voor varkens

DEN HAAG, 25 JUNI. Het fokken van varkens wordt in een straal van tien kilometer rondom het Noord-Brabantse plaatsje Asten verboden. Dit heeft minister Van Aartsen (Landbouw) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld. Ook meldt de minister dat de varkenspestcrisis, die op 4 februari in Venhorst uitbrak, al één miljard gulden heeft gekost.

Niet bekend

Er zijn inmiddels bijna drie miljoen varkens door de overheid opgekocht en vernietigd. Het aantal met varkenspest besmette bedrijven is gisteren met vier nieuwe gevallen opgelopen tot 300.Iets meer dan de helft van de kosten van de varkenspestcrisis wordt betaald door de Europese Unie.

De Dierenbescherming, de organisatie Natuur en Milieu en de Voedingsbond FNV hebben er bij de minister op aangedrongen de varkenshouderij kleiner, diervriendelijker en minder intensief te maken. Volgens een plan dat de drie partijen vandaag hebben gepresenteerd zouden in de toekomst alle dieren in eigen land geslacht en verwerkt moeten worden. Dit zou onnodig gesleep met varkens voorkomen.

Volgens de organisaties spelen milieu en dierenwelzijn nog onvoldoende rol in het denken en doen van de varkenssector. De opkomst van zeer grote varkensbedrijven zou door de overheid verder moeten worden ontmoedigd, stellen de organisaties. Als alternatief pleiten ze voor een varkenshouderij die op ecologische leest is geschoeid.