Mevrouw J. Kroese-Duijsters

Mevrouw J. Kroese-Duijsters, nu nog directeur-generaal van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), wordt de nieuwe gemeentesecretaris van Den Haag. Het college van B en W heeft haar hiervoor voorgedragen. Kroese-Duijsters begint, als de raad de voordracht op 3 juli goedkeurt, uiterlijk 1 november. Ze vervangt gemeentesecretaris S. Kolthek die naar een adviesbureau in Dordrecht vertrekt.