Kortsluiting

Vroeger was het simpel: als de stroom uitviel had het elektriciteitsbedrijf het gedaan. Maar op last van 'Den Haag' moest het openbaar nutsbedrijf worden gesplitst. Dat zou behalve de betrouwbaarheid en de doelmatigheid, ook de transparantie ten goede komen.

Die scheiding tussen productie en distributie is er gekomen, hoewel de eigendomsverhoudingen goeddeels ongewijzigd bleven. Nochtans mochten de resultaten er zijn. De tarieven zijn zelfs zó gekozen, dat er geld overschiet voor sponsoring van voetbalclubs en regionale televisie.

Toch is er ergens iets misgegaan, zo bleek met de stroomstoring van maandag. “De EPON heeft het gedaan”, beschuldigde het distributiebedrijf. “Dat valt nog te bezien, want het past niet in onze scenario's”, reageerde het productiebedrijf. “Onze excuses, maar ons valt niets te verwijten”, verontschuldigde het distributiebedrijf REMU zich.

De gezamenlijke experts gaan het nu uitzoeken. Gelukkig ligt de oplossing voor de hand. Hef de scheiding op! Dan blijft de klanten zo'n belabberde whodunnit bespaard.

    • Joop Meijnen