Kivits tijdelijk leider van Chassé

BREDA, 25 JUNI. Henk Kivits, oud-directeur van de tv-zender Sport 7, is benoemd tot 'gedelegeerd commissaris' van het Chassé-theater in Breda. In die tijdelijke functie zal hij ervoor zorgen dat de verliesgevende horeca-exploitatie van het theater zo snel mogelijk wordt afgestoten aan het congres- en tentoonstellingscentrum Het Turfschip in Breda, dat zich in een kazernegebouw achter het theater zal vestigen.

Tevens zal hij het zakelijk management van het theater op zich nemen. Hij neemt deze taak over van de voormalig algemeen directeur Reg ten Zijt- hof, die na een conflict zijn taak moest neerleggen, maar wel aanbleef als artistiek directeur.

De raad van commissarissen zal de komende maanden een nieuwe algemeen directeur zoeken. Ten Zijthof maakt volgende week bekend of hij hiervoor zal meedingen, aldus een van de leden van de raad voor commissarissen. Het afstoten van de horecafunctie van het theater is een voorwaarde die de Bredase gemeenteraad heeft gesteld bij het verhogen van de jaarlijkse subsidie aan het theater naar zeven miljoen gulden. De directie van het Chassé-theater heeft maanden tevergeefs onderhandeld over de horeca-exploitatie met Het Turfschip, maar het overleg zat muurvast door een persoonlijke ruzie tussen Ten Zijthof en Turfschip-directeur Peter Werther. Door de affaire moest Ten Zijthoff zijn functie neerleggen.