Kamer: steun voor huurder die koopt

DEN HAAG, 25 JUNI.Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het voorstel van staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) om subsidie te geven aan mensen die hun huurwoning kopen. Deze zogenoemde 'gewenningssubsidie' moet mede afhankelijk zijn van het inkomen, voor een periode van vijf jaar.

Dat bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer. Uitgaande van een rente van 7 procent zal de maximale bijdrage per huishouden voor het eerste jaar uitkomen op gemiddeld 1.000 gulden tot 1.500 gulden netto per jaar. De regeling treedt op 1 oktober dit jaar in werking, maar heeft een terugwerkende kracht tot 23 mei.

Tommel hoopt met deze stap het eigen woningbezit onder lagere en middeninkomens te stimuleren. De bijdrage loopt op tot 60 miljoen gulden per jaar en komt uit de pot van de individuele huursubsidie. Volgens de staatssecretaris zullen per jaar ongeveer 10.000 huishoudens gewenningsubsidie aanvragen, waarvan de helft nu al huursubsidie ontvangt.

Een meerderheid van de Tweede Kamer reageerde gisteren positief op het initiatief van Tommel. Alleen de Socialistische Partij en de PvdA lagen dwars. PvdA-woordvoerder Duivesteijn presenteerde in april een initiatief-wetsvoorstel dat veel verder gaat dan de regeling van Tommel.

In het PvdA-voorstel krijgt iedere huurder die individuele huursubsidie ontvangt de kans zijn huurwoning te kopen. Tommel daarentegen wil de laagstbetaalden uitsluiten van de regeling, omdat deze groep bij koop onverantwoorde financiële risico's loopt. Duivesteijn wil mensen maximaal dertig jaar lang een individuele koopbijdrage (IKB) geven. Deze subsidie loopt dan gelijk met de aflossingsduur van de meeste hypotheken. Tommel wilde tijdens het Kameroverleg niet vooruitlopen op de behandeling van het PvdA-voorstel. Wel gaf hij in bedekte termen aan er niets voor te voelen. (ANP)