Huwelijksverbond moet scheiden moeilijker maken

Volgens conservatieve christenen in het zuiden van de VS gaat echtscheiding veel te gemakkelijk.

WASHINGTON, 25 JUNI. Het huwelijk mag bedoeld zijn als een afspraak voor het leven, in de praktijk blijkt dat er behoefte bestaat aan een nauwere verbintenis - althans in de Amerikaanse staat Louisiana.

Daar heeft de volksvertegenwoordiging maandag een nieuwe huwelijksvorm in het leven geroepen. Dit zogenoemde 'huwelijksverbond' (covenant marriage) moet echtscheiding moeilijker maken dan het nu is.

Het zuidelijke Louisiana is de eerste Amerikaanse staat die met een strenger huwelijkscontract heeft ingestemd. Vergelijkbare initiatieven zijn de afgelopen jaren in andere staten stukgelopen.

Wie in Louisiana kiest voor het huwelijk-nieuwe-stijl kan alleen nog scheiden in geval van overspel, mishandeling, langdurig apart leven of als een van beide partners in de gevangenis belandt of de ander in de steek laat. De mogelijkheid om te kiezen voor het standaard-huwelijk, dat ontbonden kan worden louter op verzoek van een van beide partners, blijft ook bestaan.

In de Verenigde Staten eindigt bijna de helft van alle huwelijken in echtscheiding. Volgens organisaties van conservatieve christenen maakt de wet het partners veel te gemakkelijk om te scheiden, veelal ten koste van de kinderen.

In de jaren zeventig en tachtig is in alle staten de regel afgeschaft dat eerst wangedrag moet worden aangetoond alvorens een echtscheiding kan worden uitgesproken. Dat heeft het uiteenvallen van gezinnen versneld, volgens onder meer de organisatie Christian Coalition.

De wet in Louisiana, die met slechts één tegenstem door beide huizen van het parlement kwam, is bedoeld om mensen die overwegen te trouwen aan te zetten tot bezinning. Voor ze hun ja-woord geven, zullen ze nu met elkaar moeten bespreken of ze de voorkeur geven aan de strenge variant, danwel aan het traditionele huwelijk dat gemakkelijker weer ontbonden kan worden. Zo zullen sommige slechte huwelijken voorkomen worden, geloven de voorstanders van de wet.

“Als de man zegt dat hij een traditioneel huwelijk wil, en de vrouw wil een huwelijksverbond, dan gaan er toch een paar waarschuwingslampjes branden”, aldus een pleitbezorger van de nieuwe huwelijksvorm. “Zij zal dan zeggen: Wat? Ben je niet bereid om een verplichting voor het leven aan te gaan?”

Stellen die kiezen voor het nieuwe huwelijksverbond moeten vóór ze hun ja-woord geven, advies inwinnen bij een geestelijke of een andere raadsman die hen op de consequenties van hun keuze zal wijzen.

Tegenstanders van de nieuwe regeling vrezen dat kinderen juist de dupe worden als ze klem komen te zitten in een slecht huwelijk dat niet ontbonden kan worden. “In veel situaties is echtscheiding helaas in het belang van de kinderen”, aldus een woordvoerder van de organisatie voor burgerrechten ACLU (American Civil Liberties Organisation).