'Hardere actie tegen criminele Antillianen'

ROTTERDAM, 25 JUNI. Politie en justitie moeten hard optreden tegen de kleine, zogenoemde 'harde kern' van criminele Antilliaanse jongeren. Die groep is in de regio Rotterdam tussen 1990 en 1996 steeds meer en harder geweld gaan plegen. Verder is er in Rotterdam een grotere groep Antilliaanse 'risicojongeren', die op het verkeerde pad dreigen te raken.

Dit is onder meer te lezen in het onderzoek van W. de Jong, F. Steylen en K. Masson van de Erasmus Universiteit. Ze hebben in opdracht van de korpsleiding van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond de aard en omvang van de criminaliteit van Antillianen in de regio onderzocht. Ook hebben ze de effectiviteit gemeten van inspanningen op dit terrein van politie, justitie, de reclassering en van preventieprojecten in Rotterdam. Ze pleiten voor een harde, repressieve aanpak van de kleine 'harde kern', die met name uit jongere mannen bestaat, maar ook uit vrouwen.

Verder vragen ze aandacht voor de grotere 'risicogroep', die vooral woont in wijken de Waaier en de Millinxbuurt. Volgens de onderzoekers hebben die jongeren “problemen met de wijze waarop ze worden opgevangen in Nederland, met hun woonsituatie, hun mate van beheersing van het Nederlands, de invloed van reputatie en respectabiliteit, de status als Nederlanders en de aantrekkingskracht van de criminele circuits”.

Politie en justitie moeten die jongeren ervan zien te overtuigen dat crimineel gedrag de status van jongeren, in tegenstelling tot wat zij zelf vinden, juist niet verhoogt. “Straf wordt nu eerder geassocieerd met beloning-op-termijn dan met de noodzaak tot gedragsverandering”, schrijven de onderzoekers. Het is van groot belang “dat consequente straftoepassing als gouden regel gehanteerd wordt.” Als slechts met straf wordt gedreigd of als na een proces-verbaal verdere actie uitblijft, doet hen dat 'groeien'. 'Spelen met de wet' werkt dan statusverhogend, aldus het onderzoek.