Energiebedrijf bekijkt alle claims

ROTTERDAM, 25 JUNI. Particulieren in de provincie Utrecht die door de stroomstoring van maandag een schade hebben geleden van minder dan 300 gulden, kunnen alsnog een claim sturen naar het energiebedrijf Remu. Dat zegt de directeur van Remu, C. Schroot.

Klanten van Remu moeten hun schadeclaims wel staven met zoveel mogelijk bewijzen, zoals foto's en gegevens op schrift. Remu vergoedt deze kleine schades echter niet zelf. “Wij houden ons aan de landelijke richtlijn van vergoeding vanaf 300 gulden schade, met een maxumum van 3.000 gulden. Maar het zijn onze klanten en we willen wel als postbus fungeren om de claims naar de stroomproduktiebedrijven door te sturen. Voor ons was er maandag een situatie van overmacht: de stroomproduktie werd door een opeenstapeling van technische oorzaken onderbroken. Dat heeft zich in de vijfentwintig jaar dat ik in dit vak zit nog nooit voorgedaan”, aldus Schroot.

De Consumentenbond verzette zich gisteren fel tegen een voorlopige regeling van de energie-distributiebedrijven voor schadevergoeding met een drempelbedrag van 300 gulden. Een arrest van de Hoge Raad van begin mei verplichtte de energiebedrijven tot een aanpassing van hun leveringsvoorwaarden, waarin vergoeding van schade door stroomstoringen moest worden geregeld. EnergieNed, de koepelorganisatie van energiebedrijven, ontwierp een voorlopige regeling met vergoedingen vanaf 300 gulden schade, met een maximum van 3.000 gulden.

De Consumentenbond dreigde gisteren Remu voor de rechter te dagen. De Remu-directeur houdt er rekening mee dat de Consumentenbond een proefproces tegen zijn bedrijf zal aanspannen en klanten, die eventueel geen vergoeding voor kleine schades krijgen, juridisch zal laten bijstaan. “We hebben onze leveringsvoorwaarden aangepast met het drempelbedrag van 300 gulden en wachten maar af of de rechter dat redelijk oordeelt”, zegt Schroot.

De branche-organisatie EnergieNed zal binnenkort met de Consumentenbond overleg voeren over de voorlopige regeling voor schadevergoeding. Als dat overleg is afgerond zullen de energiebedrijven zich individueel voor het risico van kleinverbruikers gaan verzekeren. Voor schade van bedrijven, die zich maandag op grote schaal heeft voorgedaan, zijn de energiebedrijven volgens hun leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk. “Daar zullen we elk bedrijf dat bij ons een claim indient, schriftelijk op wijzen”, zegt Remu-directeur Schroot. “In die gevallen fungeren we dus niet als postbus.”