Conflict graanprijs

LUXEMBURG, 25 JUNI. De Europese ministers van Landbouw zijn het gisteren nog niet eens geworden over de steunprijzen voor het jaar 1997-1998. De bewindslieden verwierpen een compromisvoorstel van EU-voorzitter Nederland. Sinds maandagmiddag onderhandelen de ministers over de nieuwe prijzen. Inmiddels heeft minister Van Aartsen vandaag een nieuw compromisvoorstel op tafel gelegd.

EU-commissaris Fischler wil circa drie miljard gulden bezuinigen op de akkerbouwpremies. Hij zegt het geld nodig te hebben voor de rundveesector die door de gekke-koeienziekte in een crisis verkeert. Bovendien hebben de akkerbouwers de afgelopen vier jaar miljarden te veel aan EU-subsidie ontvangen, doordat de marktprijzen hoger uitvielen dan verwacht. De meeste lidstaten, waaronder Nederland, zijn tegen. Een ander gevoelig onderwerp betreft de braaklegging in de akkerbouw. Nu moeten de akkerbouwers verplicht 5 procent van hun land ongebruikt laten om in aanmerking te komen voor inkomenssteun. Fischler streeft naar 17,5 procent.

Minister van Aartsen heeft vandaag voorgesteld de korting op akkerbouw uit te stellen en de boetebepalingen in verband met de braakleggingsregeling twee jaar op te schorten.

De onderhandelingen worden bemoeilijkt doordat de meeste landen, geheel volgens traditie, extra wensen op tafel hebben gelegd. (Reuter, ANP)