Cie-Peters rapporteert; Beleggers: bedrijven nu te defensief

AMSTERDAM, 25 JUNI. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) laakt de defensieve houding die de beursgenoteerde bedrijven dit jaar hebben aangenomen tegenover de aanbevelingen voor meer zeggenschap van de commissie-Peters.

Op hun beurt zeggen de beursgenoteerde ondernemingen dat de discussie in het bedrijfsleven tot nu toe vooral intern is gevoerd en dat het “grote gros” van de bedrijven de aanbevelingen positief in de praktijk zal brengen.

Het verschil in opvatting kwam vanochtend naar voren bij de publicatie van de definitieve versie van veertig aanbevelingen door de commissie-Peters. De commissie, onder aanvoering van voormalig bestuursvoorzitter drs. J. Peters van Aegon, bestaat uit beleggers, topmanagers van beursgenoteerde bedrijven en experts. De aanbevelingen moeten volgend jaar op de vergaderingen van aandeelhouders van de bedrijven worden besproken. Daarvan zal vervolgens eenmalig een registratie worden gemaakt wie welke aanbeveling opvolgt, en zo nee, waarom niet.

De veertig aanbevelingen lopen uiteen van grotere invloed van beleggers op het beleid van bedrijven tot meer openheid over optieregelingen en opwaardering van de aandeelhoudersvergadering als plaats voor discussie. De invloed van beleggers is door wettelijke en andere regels vaak beperkt, terwijl de opkomst op aandeelhoudersvergaderingen klein is door afwezigheid van met name professionele beleggers als pensioenfondsen.

Directeur drs. P. de Vries van de VEB zei vanochtend “iets te zijn teleurgesteld” in de reacties in het bedrijfsleven tot nu toe. “De erkenning in de aanbevelingen van de zeggenschap van beleggers is cruciaal. Wij zouden het erg onbevredigend vinden als een onderneming zou zeggen: in ons geval gaat het niet op.” Als geen wezenlijke zeggenschap aan kapitaalverschaffers wordt verleend, gaat de VEB opnieuw lobbyen voor wetswijzigingen.

Voorzitter jhr.mr. F. Sickinghe van de beursgenoteerde bedrijven, die verenigd zijn in de VEUO, noemt het Peters-rapport “een constructief werkdocument”, maar waarschuwt dat beleggers in een onderneming “kunnen komen en gaan” terwijl commissarissen en werknemers een meer continue relatie hebben.

Sickinghe keerde zich tegen nieuwe wetgeving, die volgens hem geen recht kan doen aan de diversiteit van grote en kleine bedrijven. Om diezelfde reden is de VEUO het ook niet eens met alle aanbevelingen, al zijn de leden wel te spreken over het enige voorstel tot wetswijziging: om de fiscale lasten bij de inkoop van eigen aandelen door bedrijven weg te nemen. De VEUO vreest dat de door de commissie aanbevolen openlijke discussie over het strategisch beleid slecht kan uitpakken voor, niet nader aangeduide, “kwetsbare bedrijven”.