Chirac: 'VS zien ons als afval'

PARIJS, 25 JUNI. De Franse president Chirac heeft gisteren, net als premier Jospin, felle kritiek geleverd op de houding van de Amerikaanse regering tijdens de recente Top van de Acht in Denver. Washington zou er slechts op uit zijn het eigen economisch model aan Europa op te leggen.

Chirac was in een interview in het weekblad Le Canard Enchainé het scherpst: “We verspillen hier alleen maar tijd. Wij zijn slechts aanhangsels bij Clintons marktplannen. De Amerikanen hebben al besloten alles zonder ons te doen. Ze zien ons als afval.”

Jospin verklaarde: “Wij zien een zekere tendens naar hegemonie, die niet noodzakelijkerwijs identiek is met de verantwoordelijkheden van een wereldmacht, ook al is dat een bevriende natie.”

Intussen drong de president van de Franse Centrale bank, Jean-Claude Trichet, er gisteren bij de presentatie van het jaarverslag bij de regering-Jospin op aan het begrotingstekort te verminderen en een streng fiscaal beleid te voeren om de Franse economie en concurrentiepositie te verstevigen. Daarvoor zijn nieuwe bezuinigingen en structurele hervormingen nodig, waarbij Frankrijk volgens Trichet veel kan leren van het Nederlandse model en de economische politiek van Denemarken.

De bankpresident zei succes te boeken met het garanderen van lage rente, een stabiele koers van de franc en lage inflatie. “Maar dat moet gepaard gaan met pragmatische hervormingen van de kant van de regering.” Het bedrijfsleven heeft een flexibeler arbeidsmarkt nodig, goedkopere geschoolde arbeid en beter vakonderwijs, aldus Trichet. Vakbonden en werkgevers moeten nauw met de regering samenwerken om dat beleid op korte termijn vorm te geven.

Trichet vertrouwt erop dat de regering-Jospin de noodzakelijke maatregelen neemt om tijdig mee te doen aan de Economische en Monetaire Unie. Verlaging van het begrotingstekort tot 3 procent, een van de criteria, acht hij niet alleen voor de toetreding nodig “maar ook om de beste kansen te scheppen voor meer banen en economische groei.” Premier Jospin koos in zijn recente regeringsverklaring voor een stimulering van de particuliere bestedingen door verhoging van de lonen en verlaging van de BTW. (Reuter, AFP)