Brittan wil nieuwe ronde voor liberalisering handel

GENÈVE, 25 JUNI. Rond de eeuwwisseling moet een nieuwe handelsronde worden georganiseerd om de wereldhandel verder te liberaliseren. Dit heeft Europese commissaris Leon Brittan (Handel) gisteren in Genève gezegd. Brittan drong er bij opkomende economieën op aan met name de financiële dienstensector open te stellen.

Brittan verwacht dat de liberalisering van de dienstensector alleen maar bereikt kan worden als onderdeel van een veel groter liberaliseringsproces, waarbij rijke en ontwikkelingslanden over en weer op verschillende terreinen concessies kunnen doen.

“Diensten vormen een groeisector in alle landen die lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), maar het meeste geld in deze bedrijfstak wordt verdiend door de ontwikkelde landen”, zei Brittan voor een internationaal gehoor van ondernemers. “Daarom is een nieuwe wereldhandelsronde noodzakelijk.” Hij sprak van een “millenniumronde”.

Volgens Brittan kan niet verwacht worden dat de ontwikkelingslanden hun dienstensector open zullen zetten voor buitenlandse banken en verzekeraars, tenzij de markten in rijke landen verder open gaan voor hun industrie- en landbouwproducten.

Hij riep de ontwikkelingslanden op om vóór 15 juli met voorstellen te komen om buitenlandse bedrijven toe te laten in hun financiële dienstensector. Amerika en de EU hebben toegezegd op die datum eigen voorstellen te doen, en ook Japan en Canada hebben laten weten in dat geval niet te zullen achterblijven.

Brittan verklaarde dat hij de handelspartners niet onder druk wil zetten.

“Ik probeer alleen de geesten rijp te maken en steun op te bouwen voor het idee.” De Verenigde Staten betonen zich maar weinig enthousiast over een nieuwe uitputtende onderhandelingsronde. Het zou de achtste zijn sinds in 1948 het wereldhandelssysyteem werd opgericht als onderdeel van het General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT).

De vorige onderhandelingsronde, die werd gehouden in Uruguay, duurde twee jaar langer dan aanvankelijk was afgesproken, van 1986 tot 1993.

Het leverde echter wel een akkoord op met flinke tariefsverlagingen en strengere regels waaraan de landen zich in de internationale handel dienen te houden.

Het leidde ook tot de oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die in Genève werd ondergebracht.

De organisatie, die het handelssysteem handhaaft en handelsgeschillen beslecht, heeft nu 131 leden. Dertig landen hebben zich voor het lidmaatschap aangemeld. (Reuter)