Zorg om opleven van inflatie; IMF schrijft VS stijging van rente voor

WASHINGTON, 24 JUNI. De rente in de Verenigde Staten zal snel verder omhoog moeten gaan om te voorkomen dat een opleving van de inflatie de economische expansie bedreigt. Dat heeft het Internationale Monetaire Fonds geschreven in zijn jaarlijkse evaluatie van de Amerikaanse economie.

Het IMF huldigt de prestaties van de Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve Board, voor het “laag houden van de inflatie en het bespoedigen van de voortdurende economische expansie”. De staf van de organisatie voegt daar evenwel aan toe dat “verscheidende kenmerken van de huidige situatie in de VS reden geven tot zorg. De Amerikaanse economie draait op een hoog niveau van capaciteitsbenutting en kan op korte termijn zelfs naar een nog hoger activiteitenniveau gaan”, aldus het IMF.

Het fonds signaleert dat factoren die inflatie in toom houden, zoals beheerste arbeidskosten, een stijgende dollar en lage economische groei in andere belangrijke industrielanden, in de naaste toekomst minder inflatiedrukkend zullen werken. “Dergelijke zorgen wijzen op de noodzaak voor de monetaire autoriteiten alert te blijven en bereid te zijn de rente in de komende maanden te verhogen”, aldus het rapport, dat een “monetaire verkrapping in de komende maanden” voorziet.

De visie van het IMF staat haaks op verwachtingen op de financiële markten. Omdat economen daar verwachten dat de economische groei in de VS juist dit kwartaal wat terugzakt, en de inflatie juist terugloopt, verwachten zij dat de Federal Reserve na zijn vergadering volgende week besluit rente onveranderd te laten. Ook voor de volgende Fed-bijeenkomst in augustus wordt geen verhoging van de rente verwacht.

Het IMF constateert verder dat de Amerikaanse regering er in is geslaagd het overheidstekort terug te dringen. Maar het toont zich bezorgd over recente vertraging van verdere bezuinigingen en de toegenomen complexiteit van het belastingregime. De Amerikaanse regering is met het Congres overeengekomen het begrotingstekort in 2002 terug te brengen naar nul, maar het zwaartepunt van de maatregelen waarmee dat moet worden bereikt ligt op de jaren na 1999.

Omdat de noodzakelijke bezuinigingen niet in de sfeer van de sociale voorzieningen en ouderdomsvoorzieningen vallen, maar in lopende overheidsactiviteiten, vraagt het IMF zich af of op deze manier de fundamentele overheidsdiensten, waaronder de opbouw en het onderhoud van de infrastructuur, niet in gevaar komen.

De kritiek van het IMF komt daags nadat president Clinton op de top van zeven grootste industrielanden te Denver de Amerikaanse economie ten toon stelde als “de gezondste van deze generatie en de sterkste ter wereld”. Het IMF brengt jaarlijks dergelijke rapporten uit over de meeste van de 181 aangesloten landen. (AP, Reuter)