TU's gaan samen studenten trekken met extra beurs

DEN HAAG, 24 JUNI. De technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente stellen vanaf komend studiejaar extra studiebeurzen ter beschikking aan eerstejaars studenten. Zij willen zo het dreigende tekort aan ingenieurs tegengaan. De beurs bedraagt vijfduizend gulden netto per studiejaar en wordt aan ten minste 440 studenten uitgekeerd. Het bedrag komt bovenop de normale studiefinanciering waarop een student

recht heeft.

In totaal gaat het om een investering van 2,2 miljoen gulden. De rector magnificus van de Universiteit Twente, prof. dr. F.A. van Vught, noemde gisteren op een persconferentie de cijfers over de toenemende tekorten aan ingenieurs “alarmerend”. “We stevenen af op flinke tekorten in de technische beroepen”, zei Van Vught. Nederland komt in het jaar 2000 naar verwachting vooral specialisten tekort op het gebied van informatie. Ook zijn er dan te weinig ingenieurs in de civiele techniek, scheikunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde. De TU's verwachten dit jaar ook minder aanmeldingen dan vorig jaar. De TU Delft schat de daling op 4 procent, Eindhoven op 2 procent. Alleen Twente voorziet een stijging van 1 procent.

De TU Eindhoven nam in april het voortouw met de werving door aan twintig eerstejaars studenten elektrotechniek en twintig eerstejaars studenten informatica een beurs van vijfduizend gulden te geven. Het geld werd toegezegd door bedrijven in de regio Eindhoven. Aan de Universiteit Twente zijn 150 extra beurzen voor eerstejaars studenten beschikbaar. Het geld hiervoor komt in Twente uit het eigen universiteitsfonds. In Delft gaat het om 250 beurzen, waarvoor studenten

in alle vijftien studierichtingen in aanmerking kunnen komen, al wordt bij de verdeling wel gekeken naar de behoefte van afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Van de maximaal 250 beurzen zijn er 65 voor vrouwelijke en

185 voor mannelijke studenten.

Maximaal 50 van de 250 Delftse beurzen worden ingezet als 'sterbeurzen'.

Die beurzen, van tienduizend gulden, zijn voor studenten die zich onderscheiden door hogere cijfers en grotere motivatie. De financiering van de beurzen in Delft is “puur een interne aangelegenheid”, aldus collegevoorzitter dr. N. de Voogd. De universiteit kan hiervoor putten uit het geld dat verdiend wordt met opdrachten van derden.

De Voogd noemde de financiële prikkel van extra beurzen “een van de middelen” om meer studenten te interesseren voor de technische vakken. Volgens hem zijn het imago van de harde bèta-vakken, de aansluiting tussen de middelbare school en de universiteiten en de huisvestingsproblemen van studenten van invloed op de studie-instroom. Tenslotte zou het huidige stelsel van studiefinanciering een rol spelen,

aldus De Voogd. Wie zijn studie niet met succes afrondt, hangt een schuld van 50.000 tot 60.000 gulden boven het hoofd of zelfs nog meer.