Tribunaal begint zaak tegen generaal Blaškic

DEN HAAG, 24 JUNI. Bij het internationaal tribunaal voor oorlogsmisdaden in ex-Joegoslavië is vanmorgen de zaak begonnen tegen de 36-jarige Bosnisch-Kroatische generaal Tihomir Blaškic.

Openbaar aanklager Marc Harmon hield Blaškic als commandant van het Bosnisch-Kroatische leger HVO in Centraal-Bosnië

verantwoordelijk voor het beramen en leiden van een bloedige campagne tegen de moslims in de Lašva-vallei. Die campagne bestond uit het

systematisch vermoorden, mishandelen, verjagen en gevangen zetten van moslims vanaf het voorjaar van 1993 en het systematisch brandschatten van gebouwen en huizen. Blaškic is de hoogste functionaris

in handen van het oorlogstribunaal. Als commandant kan en moet hij volgens het tribunaal verantwoordelijk worden gehouden voor de daden van

zijn ondergeschikten. Aanklager Harmon beklemtoonde vanochtend dat het geweld tegen moslims deel uitmaakte van een systematische campagne om hen in het kader van de etnische zuivering uit Centraal-Bosnië te verdrijven.

“Hier was geen sprake van het optreden van extremistische elementen die

niet onder de commandostructuur van het HVO vielen”, aldus Harmon. “Dit was geen spontane eruptie van geweld.”

Volgens Harmon was de Lašva-vallei voor de Bosnische Kroaten in 1993 van vitaal belang wegens de aanvoerlijnen naar Sarajevo, de aanwezige wapenindustrie en de grote Kroatische bevolking.

Harmon wees vanochtend op het feit dat het Vance-Owenplan aan de vooravond van de gebeurtenissen in de Lašva-vallei aan de strijdende partijen in Bosnië was voorgelegd en dat dit plan het tiende kanton - waarin de vallei ligt - aan de Bosnische Kroaten had toegewezen.

Het plan haalde het overigens niet, vooral doordat de Bosnische Serviërs het uiteindelijk van de hand wezen. Maar volgens Harmon was het verband tussen het plan en de wandaden in de Lašva-vallei

duidelijk. Hij citeerde een opmerking van de toenmalige leider van de Bosnische Kroaten, Mate Boban, dat de moslims met het plan zouden moeten

meewerken en dat de Kroaten daar wel voor zouden zorgen als ze dat niet zouden doen. Een dag nadat Boban die opmerking had gemaakt begonnen de soldaten van het HVO in de Lašva-vallei aan de praktijken waarvoor hun commandant zich nu moet verantwoorden.