School doet aangifte van kinderporno

ZWOLLE, 24 JUNI. Het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft vorige week bij Justitie aangifte gedaan van het afbeelden van kinderporno in een studentenblad. De schoolleiding had de driehonderd exemplaren van de door studenten journalistiek gemaakte uitgave al uit de roulatie gehaald. Het artikel met kinderporno afbeeldingen, geschreven door de Harlinger journalist en

vierdejaars-student Arodi Buitenwerf (27), is overhandigd aan het openbaar ministerie in Zwolle.

Justitie in Zwolle onderzoekt of er sprake is van een strafbaar feit. Volgens R. Steenbergen van het College van Bestuur van de hogeschool bestaat het vermoeden dat het om een strafbaar feit gaat. “En dan zijn wij verplicht aangifte te doen.” De student Buitenwerf schreef het artikel getiteld 'The dark side of the web' voor het eerste nummer van het blad 'Yeux', een product van derdejaars studenten. Daarin

belichtte hij de “extreme” sites op Internet. Bij het artikel werden afbeeldingen afgedrukt van onder meer poepseks en van een minderjarig naakt meisje dat met een mes in haar hand een mannenliijk lid wil afsnijden.

Volgens Buitenwerf werd er na overleg met zijn docent een waarschuwing geplaatst op de bak waarin het tijdschrift lag. Daarop stond dat het blad schokkend beeldmateriaal bevatte. Buitenwerf kreeg voor zijn artikel het cijfer acht. Van de kinderpornoruilhandel die hij aantrof, deed hij aangifte bij de gerechtelijke politie. Naar eigen zeggen wilde hij met artikel waarschuwen voor het aanbieden van Internet via de kabel. “Ik wilde laten zien welke rotzooi er zoal te koop is.” Bij de vakgroep kwamen geen klachten binnen. Het blad lag ongeveer drie weken in het schap. Toen zich bij het college van bestuur een klager meldde, die zich geschaad voelde door de publicatie, werd 'Yeux' verwijderd. De klager zou zelf slachtoffer zijn van seksuele mishandeling en zich hebben gestoord aan de foto's.

Volgens Buitenwerf zijn de afbeeldingen geplaatst ter illustratie van het artikel. Buitenwerf stelt dat van kinderporno geen sprake is. “Ik heb de afbeelding niet van een kinderpornonetwerk geplukt, maar van een site The Tasteless Gateway, dat illustratief is voor genadeloze grofheid. Het meisje is weliswaar bloot, maar wordt niet misbruikt. De verminking, de castratie staat centraal.”

De docent van Buitenwerf, H. Invernizzi, stelt in een vertrouwelijke brief aan de leden van de vakgroep 'geschreven pers' dat Buitenwerf een “journalistiek verantwoorde reportage” heeft geschreven. “Het artikel

stelt de vervuiling van Internet aan de kaak.” Hij schrijft dat na een zorgvuldige afweging besloten is de foto's af te drukken. Een belangrijke overweging daarbij was dat elke student via de internetcomputer “nog smeriger afbeeldingen” kan oproepen en downloaden dan die bij het artikel staan. Volgens het college van bestuur maakte het vakgroephoofd echter een “inschattingsfout” omdat “een grens is overschreden die niet overschreden had mogen worden.”

Invernizzi had volgens het college eerst moeten overleggen alvorens het blad te verspreiden, omdat het college bepaalt of een onderwijsproduct vrijelijk beschikbaar mag worden gesteld aan studenten. De ombudsfunctionaris onderzoekt of de vakgroep in het kader van de 'regeling seksuele intimidatie' fouten heeft gemaakt. Invernizzi schrijft in de brief aan de vakgroepleden dat wanneer mensen zich geschaad voelen dit de vakgroep noch de redactie is aan te rekenen. Hij is van mening dat het nabootsen van het journalistieke proces op school impliceert dat een journalistiek product ongecensureerd wordt gedistribueerd.