SBS-topman Thyes dient ontslag in

ROTTERDAM, 24 APRIL. Europees topman Freddy Thyes van mediaconcern SBS, het bedrijf achter de Nederlandse zender SBS6, heeft vanochtend zijn ontslag ingediend.

Thyes vertrekt volgens betrouwbare bronnen wegens privé-belangen bij Teleworld, een gezamenlijk bedrijf van Philips

en KPN en leverancier van teletekstdiensten aan televisiestations. Eerder moesten twee topmannen van de Holland Media Groep (HMG: RTL4, RTL5 en Veronica) wegens dezelfde zaak vertrekken.

Uit vertrouwelijke documenten die deze krant heeft ingezien, blijkt dat Thyes zich privé heeft laten betalen door Teleworld voor het verrichten van diensten als directeur van SBS.

Teleworld, de joint-venture van Philips en KPN, heeft de drie heren in 1995 voor vijf miljoen gulden uitgekocht uit Brokerline, een dochter van

Teleworld. In Brokerline hadden de drie in 1993 voor een luttel bedrag een privé-belang genomen.

Teleworld dacht aanvankelijk dat het daarbij ging om een belang van het bedrijf RTL4, waar de drie heren de leiding over hadden. Dit belang liep

via de Antilliaanse BV Monterey.

Pagina 19: SBS: 'Pure omkoping'

Bij de verkoop van hun belang in juni 1995 doet Freddy Thyes (begin 1995

overgestapt van HMG naar SBS SA) Teleworld een mooie belofte. Als tegenprestatie voor het geld dat hij privé incasseert van Teleworld (KPN en Philips) zal hij zich als directeur van SBS inspannen om Teleworld te helpen aan exclusieve contracten met SBS. Een bijlage bij de intentieverklaring die getekend is op 2 juni 1995 vermeldt letterlijk: 'F.G. Thyes verplicht zich in te spannen om vergelijkbare samenwerkingsverbanden met Teleworld te realiseren in de bestaande en toekomstige 'SBS landen'. De verklaring is getekend door de directie van

Teleworld, SBS-topman Thyes en de toenmalige HMG-topmannen Huib Boermans

en Henri Roemer. Ook de HMG-topmannen verplichten zich om zich in ruil voor de privé-betaling in te spannen Teleworld aan HMG-contracten

te helpen. Boermans en Roemer moesten twee weken geleden het veld ruimen. Het is onduidelijk of Philips en KPN op de hoogte waren van de details van de contracten die met de uitkoop van doen hadden. SBS6 en Teleworld tekenden op 18 juli 1995, nog geen twee maanden na de intentieverklaring, een overeenkomst om met elkaar in zee te gaan. Een definitief contract volgt in december. Begin 1996 gunt SBS met haar zender VT4 ook in België Teleworld de exclusieve rechten voor levering van 06-lijnen en teletekst-diensten.

“Het is pure omkoping om in de zakelijke sfeer iets te beloven in ruil voor privé-betaling”, aldus SBS6-directeur Fons van Westerloo, geconfronteerd met de intentieverklaring. Volgens Van Wersterloo, die namens SBS6 het contract met Teleworld in december 1995 ondertekende, heeft Thyes geen druk uitgeoefend op het management van SBS6 dat toen met Teleworld over een contract onderhandelde. “Wel heeft hij meermalen

gevraagd hoe het stond met de onderhandelingen'', aldus Van Westerloo. Volgens hem heeft Thyes SBS6 nooit gemeld dat hij privé betrokken

was bij Brokerline. Thyes ontkent dat hij in de fout is gegaan. “Het papier is van geen waarde”, zegt hij over de intentieverklaring.

    • Jaco Alberts
    • Geert van Asbeck