Randschrift euro

Onlangs is bedongen dat de Nederlandse euro's ook een randschrift mogen dragen. Maar tijden veranderen en het zou absurd zijn om op de euro's het 'God zij met ons' te continueren. Door veel Nederlanders zou dat zelfs als provocatie worden opgevat. Een groot deel van het toenemend grootste niet-meer-christelijk-kerkelijke deel van onze bevolking heeft immers nu al ernstige bezwaren tegen dit huidige randschrift omdat het zich daar niet meer mee kan identificeren.

Volgens cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (NRC Handelsblad, 19 juni) is momenteel nog bij elkaar slechts 35 procent kerkelijk katholiek, hervormd of gereformeerd. In 2020 zal dat bij elkaar nog slechts 17 procent zijn en er zijn dan 7 procent islamieten die zich ook niet met de in het randschrift bedoelde christelijke God kunnen identificeren, terwijl dan 73 procent buitenkerkelijk is.

'Geluk zij met ieder' is daarom de beste tekst voor de Nederlandse euro,

waarmee de oude traditie waardig in een nieuwe overgaat, met een maximaal draagvlak in de bevolking. De wijziging van 'ons' in 'ieder' is

noodzakelijk omdat onze euro's ook wettig betaalmiddel voor veel andere Europeanen zullen zijn. Ook met hen hebben wij nu rekening te houden.