Philip Morris blijft cultuur ondersteunen

RIJSWIJK, 24 JUNI. Sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom zal zijn sponsoractiviteiten van culturele evenementen niet beperken. Dit weekeinde pleitte PvdA-fractieleider Wallage voor een totaalverbod op sponsoring van evenementen door drank- en sigarettenfabrikanten.

De woordvoerder van Philip Morris, een van de grootste tabaksverwerkers in Nederland, zegt dat de wensen van de PvdA-fractieleider goeddeels al zijn vastgelegd in de reclamecode die de overheid en de tabaksindustrie zijn overeengekomen. “Als Wallage bereid zou zijn de realiteit onder ogen te zien, dat was het hem duidelijk dat zijn wens om de tabaksreclame voor jongeren terug te brengen allang is geregeld. Ook over de verkoopbeperkingen die hij voorstaat, bestaat overeenstemming tussen de tabaksindustrie en het kabinet,” aldus de zegsman. Philip Morris ziet mede daarom geen reden de cultuursponsoring namens het bedrijf te verminderen. Wel toont de sigarettenfabrikant zich bereid nader te praten over de reclamecode. “De huidige afspraken met de overheid over tabaksreclame lopen tot 1999. Jaarlijks worden de ontwikkelingen getoetst in de Tweede Kamer en door het kabinet. Als Wallage vindt dat die afspraken moeten worden gewijzigd, is dat het moment.” (ANP)