Noord-Holland: voorkeur voor een luchthaven in zee

AMSTERDAM, 24 JUNI. De provincie Noord-Holland wil verdere groei van de luchtvaart in Nederland opvangen. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een nieuwe luchthaven in de Noordzee.

Dit bleek gisteren tijdens de behandeling door Provinciale Staten van het eerder geformuleerde standpunt van Gedeputeerde Staten. Kern van

dat standpunt is dat de huidige grenzen aan geluidsoverlast, milieuverontreiniging en risico gehandhaafd blijven. Als daaraan is voldaan, dan is de bij het besluit om de vijfde baan aan te leggen vastgestelde limiet van 44 miljoen passagiers voor de provincie niet belangrijk meer. Net als eerder burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer laat nu ook de provincie weten dat wat haar betreft het zogeheten dubbele slot dat de Tweede Kamer heeft aangebracht

op de groei van de luchtvaart niet nodig is.

Het loslaten van de grens van 44 miljoen passagiers betekent in elk geval dat de groei van de luchtvaart in Nederland kan doorgaan totdat een eventuele nieuwe luchthaven is gebouwd. Volgens de huidige prognoses

wordt de grens van 44 miljoen namelijk al rond het jaar 2003 bereikt, veel vroeger dan het ministerie van Verkeer en Waterstaat veronderstelde

bij het uitbreidingsbesluit. Een nieuwe luchthaven kan op zijn vroegst in het jaar 2010 klaar zijn.

De provincie, die haar standpunt binnenkort per brief zal inbrengen aan de door het ministerie van Verkeer en Waterstaat georganiseerde nut- en noodzaakdiscussie, stelt nog wel aanvullende voorwaarden. In de eerste plaats willen Provinciale Staten dat het Rijk meer aandacht heeft voor de bereikbaarheid over land van Schiphol en omgeving. Mede door de snelle groei van de luchthaven dreigt de capaciteit van wegen en openbaar vervoer daar tekort te schieten. Belangrijke projecten als de hogesnelheidslijn zijn pas rond 2005 klaar, en eventueel doortrekken van

de Noord-ZuidLijn van de Amsterdamse metro zal nog langer op zich laten wachten.

In de tweede plaats streeft de provincie naar een oplossing 'met toekomstwaarde', dat wil zeggen een oplossing die ook verdere groei van de luchtvaart in de loop van de volgende eeuw mogelijk maakt. Juist met het oog hierop spreekt de provincie een voorkeur uit voor een vliegveld op een eiland in de Noordzee. Wel is daarvoor nog meer onderzoek nodig, aldus een overgrote meerderheid van Provinciale Staten.

In afwijking van het voorstel van Gedeputeerde Staten steunde een ruime meerderheid van Provinciale Staten ook een voorstel om te onderzoeken of

Schiphol op de huidige locatie verder kan groeien binnen de milieu- en hindergrenzen, in combinatie met aanleg van een luchthaven voor vracht op de Maasvlakte. Dat zou wel een verdere aanpassing van het banenstelsel vergen: sluiting van de veel hinder veroorzakende Buitenveldert- en Aalsmeerbaan, en aanleg van een nieuwe parallelle Kaagbaan.