Noodmaatregelen (2)

Briefschrijver H(ielke) Tromp uit Sleeuwijk (21 juni), jurist en bij mijn weten geen advocaat gespecialiseerd in het (algemeen) strafrecht, morrelt aan de marge als hij stelt dat wat in Amsterdam heeft plaatsgevonden om de 'rust en orde' te bewaren, niet door de beugel kan. Hij klaagt de uitvoerders/opleggers van het gevoerde justitieel beleid aan als zijnde de rechtsstaat 'verkrachters'. Omdat het opereren in (georganiseerde?) groepen niet onrechtmatig is te beschouwen en de vrijheid van meningsuiting (en houden van betogingen) belemmerd.

Het is een schrille tegenstelling tot het verhaal in het dagboek van hoofdcommissaris Nordholt, in dezelfde krant gepubliceerd. Als hij, de heer Vrakken alsmede burgemeester Patijn zich aan deze 'filosofie' (van Tromp) zouden hebben gehouden zou a) Amsterdam een puinzooi zijn geweest tijdens de 'Top' en b) de wereldpers met liefst ca. 3.000 'persmuskieten', zich uitgebreid hebben kunnen 'verkneukelen' aan deze rellen en gevechten met de ME'ers!

Razzia's? Deze (Duitse) methode had toen ten doel om willekeurige onschuldige mensen (onder andere van joodse afkomst) op te pakken om deze 'op te bergen' en vervolgens te deporteren. Dat nu preventief een 600-tal demonstranten, die niet alleen 'boeh' riepen of als benevelde cafébezoekers mee deden met anarchistische tendensen zoals de boel kort en klein slaan en de overheid (politie) te tarten werden verwijderd, is te prijzen. Al zal zeker in dat groepsgebeuren wel eens een 'mak, onschuldig lammetje (?)', per abuis tijdelijk van zijn/haar vrijheid zijn beroofd. 'So what, it is all in the game!'

Dat een aantal juristen meteen op de bres staan om die 'arme stakkers' bij te staan is hun goed recht maar mijns inziens meer ingegeven door professie (de 'pecunia') dan het bestrijden van een vermeende 'onrechtmatigheid'!

    • G.A.B. Lamsvelt