Ministers: arrestaties bij Eurotop goed

DEN HAAG, 24 JUNI. De ministers Sorgdrager (Justitie) en Dijkstal (Binnenlandse Zaken) vinden de arrestatie van 650 mensen tijdens de Eurotop in Amsterdam, vorige week, verantwoord. Ook de omstreden arrestaties op verdenking van het lidmaatschap van een criminele organisatie (artikel 140 Wetboek van Strafrecht) zijn volgens hen te verdedigen.

Dit schrijven de ministers in een brief die gisteravond naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Kamer debatteert donderdag over het optreden van politie en justitie tijdens de Eurotop.

Bij het openbaar ministerie in Amsterdam bestond het “redelijke vermoeden” dat in en om het pand 'Vrankrijk' sprake was van een organisatie die het plegen tot misdrijven als oogmerk had, aldus Sorgdrager en Dijkstal. Uit informatie van de inlichtingendienst van de politie en observaties bleek dat met strafbare feiten rekening moest worden gehouden.

Sorgdrager wijst erop dat een oordeel over de rechtmatigheid van het gebruik van artikel 140, dat door veel advocaten en juristen wordt aangevochten, uiteindelijk aan de rechter is. Ook voor het overig optreden van politie en Justitie past terughoudendheid, omdat nog niet alle onderzoeken zijn afgerond, aldus de brief.

Sorgdrager en Dijkstal laten de Kamer weten dat politie en Justitie tijdens de top zijn overvallen door het grote aantal arrestanten. Er was

rekening gehouden met tachtig arrestanten. Uiteindelijk werden dat er 650. Die onderschatting leverde “een noodsituatie” op. Er moest worden

uitgeweken naar andere gevangenissen in het land. In het Amsterdamse complex Over-Amstel was slechts ruimte gereserveerd voor tachtig arrestanten. Volgens de bewindslieden is het Justitiepersoneel niettemin

zorgvuldig te werk gegaan.

Er is vooralsnog geen aanleiding om te veronderstellen dat zich “wantoestanden” hebben voorgedaan in de bejegening van de arrestanten,

maar de ministers sluiten niet uit dat bij sommigen “niet altijd adequaat is opgetreden”. Een groep advocaten stelde vorige week dat veel demonstranten in “mensonterende” omstandigheden gevangen hebben gezeten.