Miloševic krijgt steun Montenegro

BELGRADO, 24 JUNI. Montenegro steunt de president van Servië, Slobodan Miloševic, in diens streven president van Joegoslavië te worden. Maar Montenegro voelt niets voor wijzigingen

van de federale grondwet waarom Miloševic had gevraagd.

Het bestuur van de regerende Montenegrijnse socialistische partij DPS besloot gisteren met 56 tegen 31 stemmen de kandidatuur van Miloševic te steunen. De ambtstermijn van de huidige president, Zoran Lilic, loopt op 26 juni af. Binnen een maand moet het federale parlement van Joegoslavië een opvolger kiezen. Miloševic, die niet voor de derde keer president van Servië kan worden en dus een nieuwe functie zoekt, is de enige kandidaat. Om gekozen te worden, heeft hij de steun van de afgevaardigden uit Montenegro nodig.

In Montenegro is de kwestie van Miloševic' kandidatuur al maanden inzet van een verbitterde ruzie tussen de Montenegrijnse president, Momir Bulatovic, en de Montenegrijnse premier, Milo Djukanovic. Deze laatste is een fel criticus van Miloševic. Hij zei gisteren Miloševic alleen

te willen steunen als hij “een acceptabel programma” overlegt en zich verplicht zich in te zetten voor de snelle integratie van Joegoslavië in de internationale organisaties als de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds.

In het DPS-bestuur leed Djukanovic gisteren echter een nederlaag.

Zijn voorstel, de Montenegrijnse instemming met Miloševic'

kandidatuur afhankelijk te maken van politieke en economische hervormingen in Joegoslavië, werd door het DPS-bestuur van de hand gewezen.

Aan de andere kant weigerde het DPS-bestuur unaniem in te gaan op een verzoek van de Serviërs om de federale president door de bevolking te laten kiezen, in plaats van door het parlement. Miloševic wil liever direct worden gekozen: dat zou hem in

staat stellen zonder problemen vier jaar president te blijven. Als hij door het parlement wordt gekozen, kan hij op elk moment ook door het parlement worden afgezet. Montenegro weigert die concessie omdat ze de grondwettelijk gegarandeerde gelijkheid tussen Servië en Montenegro

aantast: in het Hogerhuis van het parlement hebben Servië en Montenegro beide evenveel zetels en hebben de Montenegrijnen aldus een veto. Bij directe verkiezingen domineren de Serviërs: Servië telt meer dan tien miljoen inwoners, Montenegro maar ruim 600.000.

Of de stemming van het DPS-bestuur tevens betekent dat Montenegro andere

grondwetswijzigingen tegenhoudt, is nog onduidelijk. Miloševic wil het federale presidentschap - nu een geheel ceremoniële functie - 'aankleden' met vergaande bevoegdheden die nu

worden bekleed door de president van Servië. Tot nu toe heeft Montenegro steeds geweigerd de president van Joegoslavië die uitgebreide bevoegdheden te geven. (Reuter, AP)