LID krijgt bevoegdheden weer terug

ROTTERDAM, 24 JUNI. Het openbaar ministerie heeft de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), die waakt over het welzijn van onder meer varkens, een belangrijk deel van zijn bevoegdheden teruggegeven die het OM de LID ruim twee maanden geleden had afgenomen in het kader van de strijd tegen de varkenspest.

Dit heeft directeur W. Koedijk van de LID, de inspectiedienst van de Vereniging Dierenbescherming, gisteren desgevraagd meegedeeld. “We hebben nu weer voldoende ruimte om onze taak naar behoren uit te voeren”, aldus Koedijk die vorige maand het OM verweet de LID “de mond

te hebben gesnoerd'. Waarom het OM de LID weer goeddeels in ere heeft hersteld, is Koedijk niet duidelijk.

De inspecteurs van de LID mogen volgens Koedijk voortaan weer 'proces verbaal van bevindingen' opmaken, overal controles uitvoeren en vrijelijk communiceren over hun bevindingen.

De woordvoerder van het landelijk openbaar ministerie zei vanochtend in een eerste reactie op de uitlatingen van Koedijk dat “de situatie onveranderd” is ten opzichte van die in mei. Hij zei dat het OM over de

situatie verder weinig kan zeggen omdat minister Van Aartsen (Landbouw) bezig is met het opstellen van antwoorden op Kamervragen over de kwestie.

Op 20 mei lekte via deze krant uit dat coördinerend varkenspestofficier Bos de inspectiedienst van de Dierenbescherming al op 17 april aan banden had gelegd. De LID moest afzien van zijn wettelijke bevoegdheid aanstichters van dierenleed (lees in dit geval varkensleed) te verbaliseren, mocht voortaan alleen op zeer beperkte schaal controles uitoefenen en mocht niet meer met derden praten over varkensleed in de door de pest getroffen gebieden, ook niet met de pers en zelfs niet met de aan de LID gelieerde Dierenbescherming.

De maatschappelijke kritiek op dit besluit was groot. Een aantal regeringsfracties in de Tweede Kamer vroeg minister Van Aartsen (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) om opheldering. Officier Bos legitimeerde zijn ingreep door er op te wijzen dat hij met het inperken van de bevoegdheden van de LID het risico op verspreiding van de varkenspest verkleinde. Zo mocht de LID bijvoorbeeld niet meer de bedrijven op.

    • Geert van Asbeck