Kamer wil onderzoek asbest

DEN HAAG, 24 JUNI. Een meerderheid van de Tweede Kamer (PvdA, GroenLinks, CDA en SP) wil dat een parlementaire werkgroep een nader onderzoek instelt naar de asbestvervuiling in het NAVO-verbindingscentrum de Cannerberg bij Maastricht. Daartoe is vanmiddag besloten. Later dit jaar zal staatssecretaris Gmelich Meijling

(Defensie) opnieuw vragen moeten beantwoorden van de werkgroep tijdens een algemeen overleg in de Kamer.