Hoger bouwen

In de krant van 18 juni stond het artikel 'Utrecht wil hoger en dieper bouwen'. De oplossing die de provincie kort gezegd aanreikt, is de bedrijfsgebouwen hoger te maken waardoor bedrijven minder ruimte in beslag nemen. Deze oplossing staat haaks op de politiek van de gemeente Utrecht, die een zeer hoge heffing legt op elke meer te bouwen verdieping. Er wordt hier sinds halverwege de jaren tachtig afgeweken van artikel 4, artikel 5, lid 2, artikel 16 lid 1 en 3 van de Algemene Verkoopvoorwaarden 1956.

Een voorbeeld: de gemeente Utrecht verkoopt een stuk grond bestemd voor het bouwen van een bedrijfscomplex met een maximale brutovloeroppervlakte van 5.000 vierkante meter. 'Indien te zijner tijd blijkt dat deze vloeroppervlakte is of wordt overschreden, dan zal deze meerdere vloeroppervlakte alsnog in rekening worden gebracht tegen de dan geldende vierkantemeterprijs.'

De laatste regels zijn bijna letterlijk overgenomen uit een koopcontract

van medio '88 tussen ons en de gemeente Utrecht.

    • H.J. de Muinck