Hof bezorgt Hillary Clinton flinke tegenslag

WASHINGTON, 24 JUNI. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft Hillary Clinton gisteren een ernstige tegenslag bezorgd en de openbare aanklager

in de zogeheten Whitewater-affaire een overwinning. Het Hof opent voor aanklager Kenneth Starr de mogelijkheid alle juristen van het Witte Huis

te ondervragen over Whitewater èn over zijn vermoeden dat de vrouw van de Amerikaanse president de rechtsgang heeft tegengewerkt. Ook

kan hij nu al hun aantekeningen opeisen.

Tot nu toe weigerde het Witte Huis om bepaalde documenten over de affaire over te dragen aan aanklager Starr, ondanks een formeel gerechtelijke opdracht daartoe. Het ging om aantekeningen die juristen van het Witte-Huis hebben gemaakt tijdens gesprekken met mevrouw Clinton. Net als iedereen heeft de presidentsvrouw het recht om vertrouwelijk met haar advocaten te spreken, stelde het Witte Huis, zonder te hoeven vrezen dat die raadslieden gedwongen kunnen worden om voor een aanklager of rechter opening van zaken te geven.

Starr erkent dat recht, maar alleen voorzover het conversaties betreft met een privé-advocaat. Juristen die in overheidsdienst zijn, zoals de twee Witte-Huisadvocaten wier aantekeningen hij opeiste, werken

voor de staat en dus niet voor de Clintons persoonlijk.

Zij kunnen zich daarom niet op hun verschoningsrecht beroepen tegenover een openbare aanklager die ook optreedt namens de staat.

Toen een rechtbank in St.Louis die redenering onderschreef, vroeg het Witte Huis het Hooggerechtshof die uitspraak te vernietigen. Het presidentschap zou ondergraven worden als de president en zijn vrouw, maar ook andere hoge en lage regeringsfunctionarissen, niet meer in strikt vertrouwen met de overheidsjuristen kunnen spreken. Gisteren toonde het Hooggerechtshof zich ongevoelig voor dat argument. Het Hof weigerde althans (zonder opgaaf van redenen) om de zaak in behandeling te nemen, waarmee de uitspraak van de lagere rechtbank overeind blijft. Het Witte Huis heeft de betreffende documenten gisteravond meteen overgedragen.

Of de aantekeningen belastend materiaal voor de presidentsvrouw bevatten, is nog onduidelijk. Het is niet niet uitgesloten dat het Witte

Huis de hele juridische touwtrekkerij uit principiële overwegingen is aangegaan, of om de voortgang van het Whiterwater-onderzoek zoveel mogelijk te vertragen.

Het gaat om de weergave van twee gesprekken. Op 11 juli 1995 sprak Hillary Clinton met advocaten over haar activiteiten kort na de dood van

Vincent Foster, de juridisch adviseur van het Witte Huis en vriend van de Clintons die in 1993 zelfmoord pleegde. Starr probeert te achterhalen

of Hillary Clinton opdracht heeft gegeven ambtenaren van Justitie te verhinderen Fosters kantoor te doorzoeken. Het andere gesprek speelde zich af op 26 januari 1996, toen ze met de juristen sprak over haar verhoor door een kamer van onderzoek (grand jury) die de Whitewater-affaire onderzoekt. Bij beide gesprekken waren zowel privé-advocaten aanwezig, als de juristen van het Witte Huis die nu aantekeningen hebben moeten overdragen. Aanklager Starr toonde zich gisteren erg verheugd door de uitkomst van de kwestie.

Tot grote ergernis van het Witte Huis verschijnen zo nu en dan berichten

in de Amerikaanse pers dat er volgens “anonieme bronnen in de omgeving van de aanklager” steeds meer bewijsmateriaal is dat Hillary Clinton het onderzoek van de justitie naar de Whitewater-affaire heeft tegengewerkt. De kansen dat de first lady in staat van beschuldiging wordt gesteld, zouden daardoor sterk zijn toegenomen.