De opmars van het duwen

Een van de meest opmerkelijke ontwikkelingen op het Internet zijn de push media. In tegenstelling tot de zogenaamde pull media, waarbij iemand actief informatie naar zijn computer toehaalt, duwen push media het nieuws volgens de voorkeur van de abonnee naar de computer. Dat lijkt al weer meer op de taakverdeling tussen consumenten en producenten

in de traditionele media.

Ten opzichte van de krant hebben push media het voordeel dat ze voortdurend worden geactualiseerd, zodat de lezer van moment tot moment wordt geïnformeerd. Zo konden de daarin geïntereseerde gebruikers van PointCast maandagmiddag lezen dat pc-fabrikant Compaq de firma Tandem overneemt. Wie op de hoogte wilde blijven van de actuele ontwikkelingen over de stroomstoring in Utrecht, zou die - zonder stroomproblemen en als een Nederlandse nieuwsleverancier er aandacht aan

zou schenken - via de computer van moment tot moment kunnen volgen. In eerste aanleg zijn push media eigenlijk een verbeterde vorm van Teletekst.

De gebruiker van dit nieuwe medium is door de in potentie vrijwel oneindige plaatsingsruimte minder afhankelijk van de voorkeuren van redacties die bepalen hoe de ruimte in kranten, weekbladen of elektronische media wordt gevuld. Hij is bovendien niet afhankelijk van één medium, maar kan zijn nieuws en achtergronden betrekken van verscheidene bronnen - toegesneden op de eigen voorkeur.

Push Media bestaat uit twee componenten: ten eerste de Interface (het raamwerk) voor de gebruiker dat de informatie van het Internet naar de computer haalt en zorgt dat deze op het beeldscherm verschijnt. De tweede component bestaat uit de service die zorgt voor verzamelen van de

gewenste nieuwsberichten en het naar de computer duwen hiervan. Het succes van Pointcast-achtigen schuilt in de wijze waarop zij zich als screen-saver op de schermen van talloze bedrijven in de VS hebben genesteld: wie zich aanmeldt op zijn computer, krijgt eerst de door hem verkozen nieuwsselectie gepresenteerd.

Andere bedrijven die push media verzorgen zijn ArrIve, AfterDark en Webcast. Pointcast werd in 1992 opgericht met als doel gratis nieuws via

het Internet te verschaffen. Het bedrijf rendeert inmiddels uitstekend. Het verdient geld met advertenties en het verlenen van diensten aan nieuwsleveranciers die het programma gebruiken. Pointcast brengt onder andere nieuwsberichten van CNN, The Wall Street Journal, Techweb, Wire en Reuter. Op dit moment is het aanbod sterk gericht op de Amerikaanse en de internationale markt. Er zijn inmiddels ook enkele initiatieven in

Nederland.

De gebruikersinterface van Pointcast ziet er overzichtelijk uit. Links bevindt zich een knoppenbalk waar onder andere kan worden gekozen uit CNN, Companies, Industries, Health, Wall Street Journal, TechWeb, Wire en Internet. Wanneer men op de CNN-knop drukt krijgt men in een venstertje ernaast een overzicht van titels van berichten, gerangschikt op onderwerp (wereld, politiek, stijl, wetenschap, techniek, enz.). Daaronder bevindt zich het grootste venster waarin het artikel (eventueel met foto) verschijnt. Aan het eind van elk artikel staan verwijzingen naar plekken op het web met meer informatie over het besproken onderwerp. Pointcast biedt interessant materiaal voor beleggers en de mogelijkheid om 25 (Amerikaanse) beursgenoteerde bedrijven op de voet te volgen.

Een nadeel van push media in vergelijking met de papieren krant is dat er een krachtige computer voor nodig is. Een ander nadeel is, dat een computer niet zo verplaatsbaar is als een krant of tijdschrift. Bovendien bestaat het gevaar dat men door de persoonlijke nieuwsselectie

verstoken blijft van berichten over andere onderwerpen.

    • Marten van de Kraats