Baarden verplicht voor sporters Afghanistan

NEW DELHI, 24 JUNI. De Talibaan, de streng islamitische strijders die tweederde deel van Afghanistan bezitten, hebben gisteren het applaudiseren bij sportwedstrijden verboden. In plaats daarvan moeten enthousiaste toeschouwers hun waardering voor het vertoonde spel tonen door luid Allahu Akbar (Allah is groot) te roepen.

Een radiozender kondigde gisteren ook diverse andere regels aan waaraan sporters en publiek zich voortaan dienen te houden. Zo moet de wedstrijd ogenblikkelijk worden afgebroken, zodra vanaf naburige minaretten de muezzins oproepen tot het gebed. Iedereen moet dan ter plaatse neervallen voor het gebed tot Allah.

Korte broeken, in Afghanistan toch al een zeer zeldzaam verschijnsel, zijn bij sportwedstrijden evenmin toegestaan. De mannen - van sport voor vrouwen is in de Talibaan-gebieden geen sprake - moeten kleren dragen die in overeenstemming met de islam zijn. Dit betekent in de praktijk dat ze een shalwar kameez, een slobberig, pyjama-achtig gewaad, moeten aantrekken. Verder bepaalden de Talibaan-autoriteiten dat mannelijke atleten, zoals alle mannen in de gebieden onder hun controle, een lange baard moeten laten staan.

De Talibaan hebben sinds hun ontstaan in 1994 een gespannen verhouding gehad met alle vormen van vertier. Zo werd muziek overal verboden, behalve religieuze melodieën. In hun zuidelijke bolwerk Kandahar verboden ze kort na hun komst het populaire voetbal, omdat dit een on-islamitische sport zou zijn. In plaats daarvan werden sportliefhebbers aangemoedigd een vorm van slagbal te spelen. In de hoofdstad Kabul was voetbal echter nog wel toegestaan.

De sportvoorzieningen in Afghanistan zijn over het algemeen na bijna twee decennia van verwoestende strijd uiterst pover. De populairste sport, vooral in het noorden, is buzkashi. Dit is een woest spel waarbij ruiters te paard het karkas van een schaap of een geit temidden van een kluwen andere deelnemers van de grond moeten zien op te rapen.

    • Floris van Straaten