Woordvoerster van kabinet Israel wil niet voor premier opkomen

TEL AVIV, 23 JUNI. Uit protest tegen het optreden van premier Benjamin Netanyahu heeft minister van Communicatie Limor Livnat haar verbindingsfunctie tussen de regering en de Knesset, het parlement, gisteren neergelegd.

Livnat zei gebelgd te zijn over de manier waarop Netanyahu minister van Financiën Dan Meridor vorige week uit de regering heeft gewerkt. Omdat zij ook kritiek heeft op het functioneren van Netanyahu in het algemeen, zei ze zich niet meer in staat te voelen hem als woordvoerster van de regering in de Knesset te verdedigen. In een tv-vraaggesprek verklaarde Livnat op dit moment nog niet aan aftreden te denken omdat ze het eens is met buitenlandse politiek van de Likud-regering.

Limor Livnat maakte tot enkele maanden geleden deel uit van de kleine groep ministers die het vertrouwen van Netanyahu genoot. Gisteren maakte ze duidelijk dat Netanyahu haar geen geheimen meer toevertrouwt. Livnat maakt deel uit van de Herut-fractie in Likud, waarvan inmiddels twee ministers - Meridor en Benni Begin - zijn afgetreden. Een politieke commentator in de krant Ha'arets schrijft vandaag dat het eventuele aftreden van Livnat het einde van Netanyahu-tijdperk zou inluiden.

Vanmorgen werden langs de hoofdweg Tel-Aviv-Jeruzalem borden geplaatst waarop 'Bibi' Netanyahu's weg wordt geprezen en Limor Livnat als een terroriste wordt voorgesteld die hem in de wielen rijdt. Premier Netanyahu heeft vanmorgen door zijn woordvoerder zijn afkeuring over het plaatsen van deze teksten tegen minister Livnat laten uitspreken.

Dit incident speelt zich af tegen groeiende onrust in Likud en in de regeringscoalitie over herverdeling van portefeuilles en de morgen in stemming komende motie van wantrouwen tegen de regering. Ex-premier Yitzhak Shamir (eveneens van Herut) weigerde gisteren naast Netanyahu plaats te nemen bij een herdenking van gevallen Herut-strijders. Toen hij uiteindelijk wel op het podium kwam, negeerde Shamir Netanyahu volledig.

Het ziet ernaar uit dat Ariel Sharon deze week als minister van Financiën wordt benoemd. Sharon heeft tot dusverre de Palestijnse leider Arafat een moordenaar genoemd. Arafat zegt vandaag in een vraaggesprek met de krant Ma'ariv dat Netanyahu zal moeten beslissen of hij Sharon zal ontmoeten.