THE ECONOMIST

Dezer dagen beslist het Amerikaanse Hooggerechtshof of artsen patiënten bij zelfdoding mogen helpen. Voor The Economist reden om uitgebreid aandacht te besteden aan het internationale euthanasiedebat. Het blad zelf neigt naar een oplossing zoals op dit moment alleen Nederland nog kent: een gereguleerd recht op zelfbeschikking.

Maar recent onderzoek naar de Nederlandse praktijk maakt het blad wel uiterst voorzichtig. Zo zou hier in 0,7 procent van de gevallen de overledenen zelf geen verzoek tot euthanasie hebben gedaan. Volgens citaten uit de 'Journal of the American Medical Association' zou Nederland zich zelfs op een gevaarlijk hellend vlak bevinden. Op steeds meer patiënten wordt euthanasie toepasbaar verklaard, ook op chronisch zieken en emotioneel verwarde patiënten. Steeds meer artsen zouden levens van patiënten beëindigen zonder hun toestemming, bijvoorbeeld omdat ze een bed nodig hebben. En ze zouden de dood soms als een vorm van behandeling zien, en de patiënten geen andere keus meer laten. De conclusie is dat er in ieder geval geprobeerd moet worden om wettelijk kaders voor euthanasie te scheppen, al was het maar om artsen in uitzichtloze gevallen meer houvast te geven.