Studenten tegen nieuwe OV-jaarkaart

ROTTERDAM, 23 JUNI. De twee landelijke studentenorganisaties LSVb en ISO wijzen de nieuwe OV-jaarkaart af. Steen des aanstoots is dat minister Ritzen (Onderwijs) per 1 januari 1999 de keuzevrijheid van de studenten wil afschaffen: studenten die thuis wonen krijgen een weekkaart, studenten die op kamers wonen een weekendkaart.

Nu kunnen studenten nog zelf kiezen tussen een OV-kaart voor door de week of voor een weekeindkaart. LSVb-voorzitter C. Grimbergen betitelt de kaart als “waardeloos”. “Wie straks uitwonend is en verplicht een weekeindkaart heeft, zal ervan afzien bijvakken op een universiteit in een andere stad te volgen. Bovendien draait hij zelf op voor de reiskosten bij stage.” Ritzen vindt het echter logisch als de bedrijven in de vergoeding voor stagiairs ook “een reiskostencomponent” opnemen.

Dat was ook het geval voordat de OV-studentenkaart bestond. Het ISO wijst ook op de kamernood. Gedwongen door de hoge huren zijn studenten verder weg gaan wonen. Toch zijn ze “uitwonend' en krijgen ze een weekeindkaart. Naar schatting 60.000 studenten wonen verder dan 10 kilometer van hun studieadres. Ritzen wijst erop dat de studenten kunnen anticiperen op dat probleem - de keuzevrijheid vervalt pas in 1999.