Sorgdrager schort straf weigeryup op

DEN HAAG, 23 JUNI. Minister Sorgdrager (Justitie) heeft de gevangenisstraf van een dienstweigeraar uit Tiel (Gelderland) voorlopig opgeschort.

De 26-jarige man, die op 2 juni vast kwam te zitten in de gevangenis Westlinge in Heerhugowaard, komt op 2 juli vrij. Hij is veroordeeld tot zeven maanden.

Het besluit van Sorgdrager heeft waarschijnlijk gevolgen voor enkele tientallen andere zogenoemde 'weigeryuppen', die eveneens tot zeven maanden veroordeeld zijn. De man uit Tiel was de eerste die daadwerkelijk in de cel belandde. Volgens zijn advocaat is de schorsing een stap op weg naar gehele of gedeeltelijke gratie voor allen. Tussen 1992 en 1996 weigerden circa negenhonderd dienstplichtigen om economische redenen in militaire dienst te gaan. Vandaag staan in Arnhem opnieuw negentien van hen terecht.

Sorgdrager noemde de weigeryuppen eerder “een probleem”. “Moet je die mensen belonen door de straf kwijt te schelden? Ik vind van niet. Het is echter ook de vraag of je die mensen nu zeven maanden in een kostbare cel moet zetten”, aldus de minister op 3 juni in de Eerste Kamer.

Sorgdrager zei omzetting van de celstraf in een werkstraf een betere oplossing te vinden. Dit is echter alleen mogelijk bij een veroordeling tot maximaal zes maanden. De minister kondigde aan daarom met het openbaar ministerie te overleggen over verlaging van de eis tot zes maanden. Het openbaar ministerie in Arnhem is voorstander van een harde aanpak van de weigeryuppen.

“Het is niet eerlijk dat zij er zoveel beter vanaf komen dan degenen die uit plichtsbesef wel in dienst zijn gegaan”, aldus persofficier A. Besier. Dat de opkomstplicht in februari 1996 werd afgeschaft, verandert daar volgens hem niets aan.

Het openbaar ministerie wees eerder het schorsingsverzoek voor de man uit Tiel af. Ook schorsing van celstraf is formeel alleen mogelijk bij straffen tot zes maanden.

    • Joke Mat