Kok praat leiders in Denver bij over het 'poldermodel'

DENVER, 23 JUNI. De deelnemers aan De Top van de Acht zaten zaterdag aan de lunch in de openbare bibliotheek van Denver, toen president Clinton zich opeens richtte tot premier Kok. Het gesprek ging over het dilemma waar alle deelnemende landen mee kampen: hoe vind je een balans tussen het flexibeler maken van de economie en het in standhouden van het sociale vangnet?

“Het was een buitengewoon interessante discussie”, aldus Kok. “Het ging onder meer over het Amerikaanse model. Clinton nodigde mij toen uit iets te vertellen over het Nederlandse model.” En dus praatte de Nederlandse premier, die de top bijwoonde namens de Europese Unie, de wereldleiders even bij over de inzichten en ervaringen opgedaan met het poldermodel - “voor zover er van Nederlands model sprake is”, zegt Kok bescheiden, “want andere landen in Europa, bijvoorbeeld Denemarken, hebben vergelijkbare resultaten geboekt”.

“Ik had Clinton al uitvoerig over de Nederlandse situatie geïnformeerd tijdens zijn bezoek vorige maand aan Den Haag”, aldus de premier. “Het aardige van Clinton is dat hij goed over deze problematiek heeft nagedacht. Toen hij de discussie afrondde, zei hij: we praten eigenlijk over twee kanten van dezelfde medaille. Het open gooien van markten, kunnen concurreren, stimuleren dat mensen aan de slag komen, verbeteren van scholing, werk stellen boven niets doen en zorgen dat mensen naast hun werk ook aan gezinsverplichtingen kunnen voldoen: het sluit allemaal bij elkaar aan.”