Ing. J.A. de Raad

Ing. J.A. de Raad is per 1 augustus benoemd tot hoofddirecteur van Asea Brown Boveri. Hij volgt ing. H. Kok op, die per dezelfde datum zijn functie in verband met pensioen zal neerleggen. De Raad is momenteel directeur van de ABB-werkmaatschappij ABB Systemen.