DER SPIEGEL

In de weerstand tegen het antidemocratische, vrijheidsvijandige fundamentalisme wordt in Turkije de laatste verdedigingslinie gevormd door mannen die weliswaar op het Westen zijn georiënteerd, maar die met hun ouderwetse kastengeest bepaald niet kunnen doorgaan voor dappere democraten.

Dat is, aldus Turkije-deskundige Petra Kappert in Der Spiegel, het tragische dilemma van het moderne Turkije. Ze herinnert eraan dat het leger de afgelopen decennia drie keer ingreep (1960, 1971 en 1980), maar dat de context waarin dat gebeurde niet meer te vergelijken is met de huidige situatie. Tegenwoordig geldt niet het politiek, maar het religieus extremisme als grootste bedreiging. Het leger dreigde eerder deze maand met nieuw militair ingrijpen als de seculiere identiteit van het land in gevaar zou komen, maar het is volgens Kappert onduidelijk of de legerleiding inziet dat in een moderne samenleving de burgers uiteindelijk zelf de confrontatie met politiek of religieus extremisme moeten aangaan.