De Grave wil concrete afspraken over pensioen

AMSTERDAM, 23 JUNI. Staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken wil concrete afspraken maken met werkgevers en werknemers over betere beheersing van de pensioenlasten. Als dat lukt is het dreigement van tafel om door fiscale maatregelen het pensioenstelsel te wijzigen, zo zei hij gisteren in het tv-programma Buitenhof.

“Waarom zou ik eigenwijs zijn als datgene wat ik wil bereiken ook op een andere manier te bereiken is”, aldus De Grave. Een eerste afspraak voor overleg is nog niet gemaakt, zo zei een woordvoerster van de staatssecretaris vanochtend.

De Grave reageerde op de overeenstemming die werkgevers en werknemers vrijdag in de Sociaal Economische Raad (SER) bereikten over een advies aan het kabinet over de toekomstige financiering van het basispensioen AOW en kosten van de aanvullende pensioenen die werkgevers en werknemers gezamenlijk in veel bedrijven of bedrijfstakken afsluiten. De werkgevers en werknemers in de SER gingen daarbij onder meer akkoord met een voorstel voor een convenant met de overheid over beheersing van de pensioenkosten en modernisering van het pensioenstelsel ten gunste van tweeverdienders en flexibele arbeidskrachten.

Vorig jaar september lanceerde het kabinet het plan om de huidige pensioenregeling, die gebaseerd is op 70 procent van het laatst verdiende salaris (eindloon) te vervangen door een koppeling met het gemiddelde salaris gedurende de loopbaan (middelloon). Om dat te bereiken stelde het kabinet de fiscale aftrek van pensioenpremies boven 76.000 gulden ter discussie.

Deze fiscale dreiging leidde tot groot misbaar bij de sociale partners en de besturen van de pensioenfondsen, die zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers. Zij zagen de plannen als een inbreuk op vrije onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden, waartoe zij ook de hoogte van de pensioentoezegging zijn gaan rekenen. In verschillende overlegfora, zoals de Stichting van de Arbeid, keerden de sociale partners zich tegen de plannen. Op zijn beurt maakte De Grave duidelijk dat middelloon niet heilig is.

“Het kabinet ziet nogal wat voordelen aan het middelloon en de sociale partners zeggen: wij zien dat wel, maar wij willen dat op een andere manier doen, met behoud van de vrijheid van keuzes van werknemers en werkgevers”, aldus De Grave gisteren. Als over het doel, de kostenbeheersing in het pensioenstelsel, “goeie afspraken” te maken zijn, dan gaat De Grave daarmee akkoord.