De Grave komt tot een bezuiniging van twaalf miljard

DEN HAAG, 23 JUNI. Het volgende kabinet moet twaalf miljard gulden bezuinigen om geld vrij te maken voor een verlaging van het financieringstekort naar nul, lastenverlichting en nieuwe overheidsuitgaven.

In het televisie-programma Buitenhof rekende VVD-staatssecretaris De Grave gisteren voor dat de VVD de lasten voor burgers en bedrijfsleven in de komende kabinetsperiode met zeven miljard gulden wil verlagen. In deze kabinetsperiode zijn de lasten met dertien miljard gulden verminderd.

Daarnaast steunt De Grave het pleidooi van zijn partijgenoot minister Zalm (Financiën) die in een volgende kabinetsperiode het financieringstekort van de overheid volledig wil wegwerken. Dat kost volgens De Grave ook zeven miljard gulden.

In een reactie op deze VVD-eis zei beoogd D66-lijsttrekker Borst zaterdag dat Zalm “altijd wat scherper vaart dan de koers uiteindelijk zal zijn”. Volgens Borst wil Zalm, conform de D66-inzet, uitkomen op een tekort van één procent in 2002.

Ook de CDA-fractie in de Tweede Kamer streeft naar een tekort van één procent. De PvdA-fractie vindt een tekort van twee procent al een goed resultaat.

De Grave wil dat een volgend kabinet - waarbij hij ervan uitgaat dat de paarse coalitie wordt voortgezet - “vier, vijf miljard” extra besteedt aan onderwijs en gezondheidszorg. In totaal tellen de VVD-wensen - tekortreductie (zeven miljard), lastenverlichting (zeven miljard) en extra uitgaven (vijf miljard) - op tot maximaal negentien miljard gulden. Hij rekent op zeven miljard gulden aan extra inkomsten die een gevolg zijn van de economische groei, die meer belastinginkomsten oplevert. Per saldo moet er volgens De Grave “minimaal twaalf miljard” gulden worden bezuinigd.

De staatssecretaris wil bezuinigen op de overheidssubsidies. Ook de uitvoering van de sociale zekerheid kan volgens hem nog aanzienlijk goedkoper. “Dat is absoluut nog niet goed geregeld”, aldus De Grave. Maar PvdA en D66 zullen waarschijnlijk niet bereid zijn een bezuiniging van twaalf miljard gulden in het regeerakkoord op te nemen. Het D66-Kamerlid Ybema, financieel woorvoerder, verwacht dat het volgende kabinet vier tot acht miljard moet bezuinigen.

De vakcentrale FNV wil dat een volgend kabinet de lasten met tien tot vijftien miljard gulden verschuift. De belasting op werk moet omlaag, die op consumptie en milieubelastende activiteiten omhoog. De vakcentrale schrijft dat in een nota voor de politieke partijen die volgend jaar meedoen aan de Tweede-Kamerverkiezingen. Financiële ruimte voor een algemene lastenverlichting is er volgens de FNV niet.